Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
геологічний факультет
Національний науково-природничий
музей НАН України,
відділ геологічний

Обслуговування потреб геології – біостратиграфія, пошуки корисних копалин

Геологи – одна з небагатьох професійних корпорацій, що використовують дані щодо еволюції органічного світу для вирішення задач народного господарства (наряду з селекціонерами, фахівцями з медицинської генетики, тощо). Для геолога еволюція органічного світу – годинник геологічного часу. Справді, є два типи процесів, незворотних як час, і таких, що залишають сліди. Природно, що обидва вони використовуються в геохронології (визначення віку гірських порід). Це атомний розпад і – доля індивідуума (в розумінні, народження, життя і смерть). Ця ланцюгова реакція «предок-нащадок» і є субстратом еволюційного процесу, і основою шкали відносного геологічного часу. Палеозой, мезозой, кайнозой – це основні етапи розвитку біосфери Землі, а також і земної кори. І виділені вони (як і дрібніші підрозділи, періоди) не за чим іншим, як за характером органічних решток. БІОСТРАТИГРАФІЯ (що можна перекласти як опис живого (решток живого) по нашаруванням (гірських порід)) і сьогодні дає основну інформацію про вік шарів гірських порід і їх співвідношення, що потрібно при пошуках корисних копалин, при проектуванні інженерних споруд і при створенні геологічних карт.


← На головну