Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
геологічний факультет
Національний науково-природничий
музей НАН України,
відділ геологічний

Вивчення механізмів біосферних криз і надзвичайних ситуацій геологічного минулого

Спочатку тут слід, звичайно, вибачитись перед колегами за те, що довелося пожбурити в птеранодонів оцим страшним метеоритом. Це чисто символічно; звичайно, це не біосферна криза. А якщо хтось краще знає, як адекватно візуалізувати поняття «біосферна криза», і то так, щоб всім зрозуміло, нехай сам за це діло і береться.

Якщо ж кому треба негайно дізнатися, що таке біосферна криза і від чого вони бувають, то можна зазирнути на http://evolbiol.ru/syngenesis.htm. Найбільш чітке, логічне і загальне уявлення про біосферні кризи можна знайти у розміщених там роботах В.В. Жеріхіна. Однак, хоча написані ці роботи дуже ясно, і до того ж невеликі за об’ємом, вони потребують від свого читача спеціальної підготовки. Зовсім популярно про те ж саме написав Красілов (Коли гинуть сильні), див. там же. Багато є про біосферні кризи також в підручнику К.Ю. Еськова, який можна знайти за адресою http://warrax.net/51/eskov/cover_eskov.html. Тема ця – ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ УГРУПОВАНЬ – буквально, передній фронт сучасної еволюційної теорії, її останні здобутки, рівняння з багатьма невідомими змінними, поки малодоступне не тільки для широкого загалу, але і для спеціалістів [показати].

Але про практичні висновки, які із цього випливають, здогадатись неважко:
– якщо справді бувало, що біоценотичний покрив планети переставав тримати зовнішні впливи і починав розповзатися, як напівзотліла тканина, прирікаючи на вимирання численні види і цілі крупні групи фауни і флори та викликаючи падіння продуктивності екосистем;
і якщо такі події в історії Землі повторювалися неодноразово
– то очевидно, що причини і закономірності протікання цих подій мають бути якомога швидше вивчені і враховані в заходах по забезпеченню майбутнього людства і іншого населення Землі, з яким ми пов’язані. Можливо, практично найважливішою насьогодні є саме ця функція палеонтології, як науки. Однак, навіть при успішному її виконанні, справжнього ефекту від цієї серйозної справи не буде без дечого набагато веселішого.

Можливо, практично найважливішою насьогодні є саме ця функція палеонтології, як науки. Однак, навіть при успішному її виконанні, справжнього ефекту від цієї серйозної справи не буде без дечого набагато веселішого.


← На головну