Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Навчання

/  Головна /  Навчання / 

дистанційні консультації студентів заочної форми навчання


Назва предмету Викладач E-mail
кафедра загальної та історичної геології
• Основи структурного аналізу проф. Шевчук В.В. kzg@univ.kiev.ua
• Стратиграфія доц. Киселевич Л.С. kzg@univ.kiev.ua
• Структурна геологія та геокартування
• Методи геологічної зйомки
доц. Кравченко Д.В. dmitry_k@univ.kiev.ua
• Структурна геологія та геокартування ас. Мазко А.Є. aemazko@gmail.com
• Загальна геологія ас. Мєнасова А.Ш. kzg@univ.kiev.ua
• Структурно-парагенетичний аналіз проф. Лукієнко О.І. kzg@univ.kiev.ua
• Історична геологія з основами палеонтології
• Вчення про фації
• Основи морської геології
• Екологія
доц. Гриценко В.П. kzg@univ.kiev.ua
• Палеонтологія
• Методи палеонтологічних досліджень
ас. Попова Л.В. kzg@univ.kiev.ua
• Геоінформаційні технології в геології
• ГІС в геології
• Геоморфологія з основами четвертинної геології
доц. Іванік О.М. kzg@univ.kiev.ua
• Проблемні питання стратиграфії
• Методи мікропалеонтологічного аналізу
проф. Ольштинська О.П. kzg@univ.kiev.ua
• Спецпрактикум зі спеціальності проф. Міхницька Т.П. kzg@univ.kiev.ua
кафедра мінералогії, геохімії та петрографії
• Методи досліджень мінеральної речовини
• Вулканологія
доц. Лазарєва І.І. lazareva@univ.kiev.ua
• Мікроскопічні дослідження гірських порід доц. Митрохин О.В. mitr@univ.kiev.ua
• Літологія доц. Павлов  Г.Г. pgg@univ.kiev.ua
• Основи геохімії доц. Шнюков  С.Є. shnyukov@univ.kiev.ua
кафедра геології родовищ корисних копалин
• Геотектоніка
• Регіональна геотектоніка з основами металогенії
• Проблеми прикладної геології
• Металогенія золота
проф. Михайлов В.А. vam@univ.kiev.ua
• Геологія родовищ корисних копалин
• Геологія України
проф. Загнітко В.М. kafpi@univ.kiev.ua
• Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин
• Буріння свердловин
• Мінеральна сировина для сільського господарства і промисловості будівельних матеріалів
доц. Омельчук О.В. msstesha@ukr.net
• Металогенія
• Металічні, неметалічні і горючі корисні копалини України
• Структури рудних полів і родовищ
доц. Шунько В.В. shunko@univ.kiev.ua
• Теорія рудоутворення доц. Грінченко О.В. aleksgrin@univ.kiev.ua
• Охорона праці
• Нормативно-правове регулювання геологічної галузі
• Економічне планування геологорозвідувальних робіт
• Організація геологорозвідувальних робіт
ас. Курило М.М. kurylo_mm@mail.ru
• Геологія родовищ корисних копалин
• Економічна геологія
проф. Гулій В.М. vgul@ukr.net
кафедра геології нафти і газу
• Петрофізика
• Методи геофізичних досліджень в гідрогеологічних свердловинах
• Промислова геофізика
• Курсова робота з фізики Землі
• Керівництво дипломною роботою спеціаліста
проф. Карпенко А.М. alexbrig@inbox.ru
• Мінералогія
• Гемологія
проф. Нестеровський В.А. nesterovski@univ.kiev.ua
• Геологія України
• Керівництво дипломною роботою спеціаліста
доц. Огар В.В. ogar_victor@ukr.net
• Організація господарчо-питного водопосточання доц. Байсарович І.М. Iryna.baysarovych@gmail.com
• Стратиграфія України
• Седиментологія
доц. Крочак М.Д. sk@freenet.com.ua
кафедра геофізики
• Фізика Землі проф. Вижва С.А. vsa@univ.kiev.ua
• Геофізичні дослідження свердловин
• Промислова геофізика
проф. Курганський В.М. cgph@univ.kiev.ua
• Електрометрія
• Теорія поля
доц. Рева М.В. mvreva@univ.kiev.ua
• Основи геофізики доц. Грищук П.І. pavel@univ.kiev.ua
• Спецпрактикум
• Гравіметрія
доц. Безродний Д.А. manific2@ukr.net
• Сейсмоакустика ас. Кузьменко П.М. pavlokn@ukr.net
• Обробка сейсмічних даних на ЕОМ ас. Тищенко А.П. mehlia@ukr.net
• Комплексування геофізичних методів доц. Онищук І.І. oivan@univ.kiev.ua
• Сейсмометрія
• Сейсмометрія, додаткові глави
проф. Трипільський О.А. cgph@univ.kiev.ua
• Електрометрія, додаткові глави проф. Бурахович Т.К. burahovich@ukr.net
• Геофізичний моніторинг проф. Маслов Б.П. maslov@inmech.kiev.ua
• Магнітометрія
• Фізична геотектоніка
проф. Бахмутов В.Г. bakhm@igph.kiev.ua
• Теорія сейсмохвильових полів доц. Кендзера О.В. kendzera@igph.kiev.ua
• Теорія обробки геофізичної інформації доц. Дубовенко Ю.І. dubovenko@igph.kiev.ua
кафедра гідрогеології та інженерної геології
• Динаміка підземних вод
• ГІС в гідрогеології
• Гідрогеологічне моделювання
доц. Кошляков О.Є. kosh@univ.kiev.ua
• Інженерна петрологія
• Інженерна геологія
• Історія та методологія геологічної науки
• Нормативна база гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень
ас. Шостак А.В. shostak_a@univ.kiev.ua
• Основи переносу вологи в зоні аерації
• Дослідно-фільтраційні випробування
• Гідрогеологія родовищ корисних копалин
• Основи міграції підземних вод
• Мінеральні води
• Дослідно-фільтраційні спостереження
доц. Шевченко О.Л. shevch_ol@mail.ru
• Гідрогеологія
• Спеціальні гідрогеологічні розрахунки
• Оцінка запасів підземних вод
доц. Чомко Д.Ф. chomko@univ.kiev.ua
• Спеціальні інженерно-геологічні розрахунки
• Інженерно-геологічне моделювання
• Механіка грунтів
доц. Костюченко М.М. kostyuchenkonn@gmail.com
• Проблеми прикладної геології
• Природно-ресурсні основи сталого розвитку
• Економіка природокористу-вання
• Небезпечні гідрогеологічні процеси
проф. Коржнев М.М. korzhneva@yandex.ru


 
Інститут геології