Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Тішаєв Іван Васильович

доцент кафедри геоінформатики,
кандидат фізико-математичних наук

телефон: (050) 888-98-03

e-mail: ivantishaev@gmail.comivantishaev@yandex.ru


CV Тішаєв Іван Васильович укр.

1976 р.н., киянин

Закінчив у 1995 р. Київський геологорозвідувальний технікум, а в 2002 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де здобув кваліфікацію «магістр геофізики, викладач». З 2005 р. працював на посаді асистента кафедри геофізики, де читав лекційні курси «Основи геофізики», «Геофізичні дослідження гідрогеологічних свердловин»; вів лабораторні та практичні заняття з курсів «Основи геофізики», «Електророзвідка», «Загальний курс геофізичних досліджень свердловин»; брав участь у проведенні літньої навчальної практики з «Геологічного картування, буріння та геофізичних методів» на навчальному полігоні в АР Крим.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розв’язання промислово-геофізичних задач класифікації методами штучних нейронних мереж та вейвлет-аналізу» і здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «геоінформатика».

У 2008 р. перевівся на новостворену кафедру геоінформатики. Окрім науково-педагогічної діяльності виконує обов’язки секретаря кафедри, секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.001.32, куратора геофізичного заочного відділення. Є автором 25 наукових праць та одного навчального посібника («Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин»).

Коло наукових інтересів охоплює кілька напрямків:

1. З 1999 р. паралельно з навчанням на геологічному факультеті працював в лабораторії спряжених хвильових полів при кафедрі механіки механіко-математичного факультету, де включився в роботу по створенню свердловинної геофізичної апаратури.

З його безпосередньою участю були розроблені, створені та випробувані пластовий нахиломір (спільна розробка з «Концерн «Надра»), свердловинний сейсмоакустичний зонд (спільна розробка з УкрДГРІ), вибійна телеметрична LWD-система (спільно з ТОВ «Букрос-сервіс»), кабельні та автономні магнітометричні та гіроскопічні інклінометри. Неодноразово брав участь у проведенні відповідальних технологічних операцій на свердловинах з даною апаратурою;

2. Під час роботи над дисертацією активно залучався до розв’язання прикладних геолого-геофізичних задач методи розпізнавання образів, штучного інтелекту, кластерного аналізу, вейвлет-аналізу тощо;

3. На кафедрі геоінформатики зайнявся проблемами побудови методик розв’язання задач структурної геології, пошуків та прогнозу родовищ корисних копалин, моніторингу небезпечних екзогенних (природних і техногенних) процесів за результатами дистанційних зондувань Землі;

Працював також на геологічних підприємствах: 1995-1996 рр. – ДГП «Геопрогноз», сектор екогеохімії; 2004 р. – ЗАО «Концерн «Надра», відділ обробки та інтерпретації даних промислової геофізики.


 
Інститут геології