Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Трофименко Надія Василівна

асистент кафедри геоінформатики,
кандидат економічних наук

e-mail: trofimenko.nadia.v@gmail.com


CV Трофименко Надія Василівна укр.

У 1991 році з відзнакою закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю «Економіка», у 2012 році – Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Землеустрій та кадастр». З 01.11.2006р. – 31.08.2011р. завідувач лабораторії комп’ютерних технологій Житомирського національного агроекологічного університету. З 20.12.2006 р. – 20.12.2010 р. аспірант кафедри аналізу та статистики Житомирського національного агроекологічного університету без відриву від виробництва. З 01.09.2011р. по 03.09.2018 р. працювала на кафедрі геодезії та землеустрою на посаді старшого викладача, доцента кафедри. З 05.09.2018р. по теперішній час – асистент кафедри геоінформатики ННІ «Інституту геології». Трофименко Н.В. була виконавцем робіт та співавтором звітів з наукових тем № 0113U003476, № 0112U000501, № 0112U000500.

Кандидат економічних наук з 2011 р., захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) за темою «Формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств».

Загальний науково-педагогічний стаж – 14 років.

Трофименко Надія Василівна є автором понад 70 публікацій, з них 26 – статті у фахових виданнях, 1 навчальний посібник під грифом МОН, 16 тез доповідей, які включені до наукометричних баз Scopus, автор чотирьох патентів на винахід та корисну модель, брала участь у 30 конференціях. Гірш по Scopus – 3.

У 2017 році брала участь у підготовці даних для розробки 1-ої редакції «Національної цифрової растрової карти вмісту та концентрації ґрунтового органічного вуглецю в ґрунтах України для шару ґрунту 0-30см з використанням грид-карти 1х1 км», як складової частини Глобальної карти ґрунтового органічного вуглецю Глобального ґрунтового партнерства й Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Області професійних інтересів: земельно-оціночні роботи, оптимізація структури земельних угідь, дистанційний моніторинг стану ґрунтів та сільськогосподарських угідь.


 
Інститут геології