Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Трофименко Петро Іванович

професор кафедри геоінформатики,
доцент з геодезії та землеустрою, доктор сільськогосподарських наук

e-mail: trofimenkopetr@ukr.net


CV Трофименко Петро Іванович укр.

Закінчив факультет агрохімії і ґрунтознавства та факультет інженерів землевпорядкування Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва та отримав кваліфікації інженера-землевпорядника та вченого агронома, агрохіміка-ґрунтознавця.

З 2010 по 2017 рр. завідувач кафедри геодезії та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету, а 2019 по 2020 рр. – завідувач кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій.

Трофименко П.І. завершив навчання у докторантурі ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, за результатами якого успішно провів попередній розгляд дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук за темою: «Секвестрація та емісія органічного вуглецю ґрунтами Полісся України як критеріально - базова основа сталого землекористування». Є доцентом по кафедрі геодезії та землеустрою.

Трофименко П.І. є співавтором понад 100 наукових публікацій та науково-технічних звітів, у тому числі за останні 5 років співавтор 63 публікацій (1 монографія, 21 статей, 25 тез і матеріалів конференцій, 18 публікацій у Scopus; h-індекс 3). Має 6 патентів на винахід та корисну модель.

У 2017 році брав участь у підготовці даних для розробки 1-ої редакції «Національної цифрової растрової карти вмісту та концентрації ґрунтового органічного вуглецю в ґрунтах України для шару ґрунту 0-30см з використанням грид-карти 1х1 км», як складової частини Глобальної карти ґрунтового органічного вуглецю Глобального ґрунтового партнерства й Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Співавтор монографії «Основи управління родючістю ґрунтів» та науково-методичного видання НААН України «Спосіб визначення інтенсивності емісії газів з ґрунту (на прикладі СО2)», яке рекомендовано до застосування науково-дослідними установами НААН України. Трофименко П.І. володіє сучасними методами та інформаційними технологіями, має значний виробничий, науковий та досвід науково-педагогічної роботи.

Області професійних інтересів: земельно-оціночні роботи, дистанційний моніторинг стану ґрунтів та сільськогосподарських угідь, оптимізація структури земельних угідь з урахуванням емісії та секвестрування ґрунтами органічної речовини.


 
Інститут геології