Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Курганський Валерій Микитович

професор кафедри геофізики,
доктор геолого-мінералогічних наук

телефон: +38 (044) 521-33-42

У 1962 р. закінчив Грозненський нафтовий інститут.

До 1965 року працював у Грозненському нафтовому науково–дослідному інституті на посаді молодшого наукового співробітника. Після навчання в аспірантурі Московського інституту нафтохімічної та газової промисловості ім. І. Губкіна і захисту кандидатської дисертації (1968 р.) до 1970 року працював в Українському науково–дослідному інституті нафтовидобувної промисловості старшим науковим співробітником.

З 1969 р. працював за сумісництвом, а з 1970 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри петрографії (кафедра геохімії та мінералогії) геологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

В 1975–1978 рр. працював викладачем в Алжирі.

В 1982 р. переведений на кафедру геофізичних методів пошуків та розвідки корисних копалин (кафедра геофізики) на посаду доцента.

Після захисту докторської дисертації (1996 р.) – професор кафедри геофізики геологічного факультету (з 1997 р.).

Започаткував в університеті науковий напрямок в галузі геофізичних методів дослідження свердловин. Своєю працею на кафедрі геофізики забезпечив для студентів-геофізиків викладання нормативного курсу «Геофізичні дослідження свердловин», а також спецкурсів: «Промислова геофізика», «Петрофізика і геофізика колекторів нафти та газу» та «Каротаж рудних свердловин».

Розроблені В.М. Курганським принципи побудови і аналізу петрофізичних багатомірних моделей знайшли практичне застосування на всіх етапах обробки та інтерпретації промислово-геофізичних матеріалів при виділенні і вивченні колекторів різних нафто–газових регіонів СНД: Східного Передкавказзя, Прип’ятського прогину, Дніпровсько-Донецької западини, Криму, Тімано–Печорської провінції, Афгано–Таджицької западини.

Автор понад 125 наукових праць в області петрофізики і геофізики колекторів нафти та газу, у т.ч. навчального посібника “Methodes des Diagraphies” (1979, разом з Л.Ю. Ансімовим та ін.) та монографії “Петрофизические и геофизические методы изучения сложнопостроенных карбонатных коллекторов нефти и газа” (1999), навчального посібника «Електричні та електромагнітні методи геофізичних досліджень свердловин» (2011, разом з Тішаєвим І.В.).

В останній час професійні інтереси В.М.Курганського пов’язані з впровадженням нових комп’ютерних технологій проводки нафтогазових свердловин та обробки інтерпретації геолого-геофізичних даних, отриманих в процесі буріння, які він розробляє разом з працівниками механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В.М. Курганський був експертом ВАК України (2000-2006) та Державного центру науково-технічної експертизи. Він є членом редколегії Вісника Київського університету, серія «Геологія» та журналу «Геоінформатика».

Академік (1999) і лауреат премії Української нафтогазової академії (2001). Нагороджений медаллю «В ознаменування 1500-річчя Києва» (1988), відзнаками «Відмінник освіти України» (2006), «Почесний розвідник надр» (2008), Почесною грамотою «За особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» (2009), "Почесною відзнакою ІІІ ступеня НАК "Нафтогаз України" (2011)".

Автор збірок поезій «Любить не грех – грех не любить» (1998 р., 2002 р.) та «Успеть не умереть» (2006).


 
Інститут геології