Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Продайвода Георгій Трохимович

професор кафедри геофізики,
доктор фізико-математичних наук наук,
заслужений діяч науки і техніки

телефон: +38 (044) 521-33-42

e-mail: prod@univ.kiev.ua

В 1966 р. закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин". З 1966 р. працює в університеті на посадах: інженер, старший науковий співробітник, асистент, доцент, завідувач кафедри геофізики (1992–2002 рр.), професор кафедри геофізики (з 2002 р.).

Фундатор наукової школи сейсмоакустики в Київському університеті. Науковий керівник науково-дослідної лабораторії «Теоретичної і прикладної геофізики».

Напрямки наукової діяльності:

  • тензорна петрофізика
  • математичне моделювання геофізичних параметрів
  • сейсмоакустика
  • нелінійна геофізика
  • фізика Землі
  • геофізика природних і техногенних катастроф

Запропонував нову наукову парадигму геофізики. Відкрив явища інваріантності та розщеплення фазових швидкостей пружних хвиль в гірських породах. Розробив кристалохімічний метод визначення пружних постійних мінералів і інваріантно-поляризаційний метод визначення пружних постійних гірських порід, сейсмомінералогічний метод глибинного картування і моніторингу природних і техногенних процесів. Заступник голови Спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій за спеціальністю 04.00.22 – геофізика.

Розробив концепцію геофізичної освіти в Україні та нові навчальні курси:

  • Механіка суцільного середовища
  • Фізика Землі
  • Математичне моделювання геофізичних параметрів
  • Сейсмоакустика

Автор 24 патентів і більше ніж 270 наукових праць, зокрема підручників «Теорія і задачі механіки суцільного середовища» (1998 р.), «Математичне моделювання геофізичних параметрів» (1999 р., у співавторстві з С.А. Вижвою), «Основи сейсмоакустики» (2001 р.), «Акустика текстур гірських порід» (2003 р.), монографій: «Геохимия, петрофизика и вопросы генезиса новейших вулканитов Советских Карпат» (1976 р., у співавторстві), «Состав, физические свойства и вопросы петрогенеза новейших вулканических образований Армении» (1980 р., у співавторстві) та «Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород» (2002). Разом з О.А. Трипільським підготував перший національний підручник «Сейсморозвідка» (2004 р.)

Академік АН Вищої школи України, академік-секретар Відділення наук про Землю цієї академії, дійсний член Нью-Йоркської АН США, голова Відділення EAGE при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1996-2004 рр.), член правління Асоціації геофізичних методів досліджень в свердловинах, експерт Державного центру науково-технічної експертизи.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002 р.), академічною нагородою імені Ярослава Мудрого та медаллю ім. В.І. Лучицького.

Продайводі Г.Т. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009).

Лауреат премії імені Тараса Шевченка КНУ.


 
Інститут геології