Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Коржнев Михайло Миколайович

професор кафедри гідрогеології та інженерної геології,
доктор геолого-мінералогічних наук

телефон: +38 (044) 521-33-16

Народився 26 листопада 1946 р. в с. Улус-Черга, Шебалинського району, Алтайського краю (Росія).

Закінчив Томський університет ім. В.В. Куйбишева за спеціальністю «геохімія».

У 1980-1993 захистив кандидатську роботу «Геология и генетические особенности железистых кварцитов тараташского комплекса Южного Урала» і докторську роботу «Геология и условия накопления толщ, раннепротерозойских железорудных бассейнов» дисертації за спеціальністю геологія металевих і неметалевих корисних копалин.

З вересня 2002 року професор кафедри гідрогеології та інженерної геології геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукове звання професора кафедри гідрогеології та інженерної геології присвоєне Міністерством освіти і науки України 24.12.2007.

Науковий напрямок:
економічна геологія і охорона довкілля.

Фахівець з питань геології і металогенії докембрію та еколого-економічних проблем розвитку мінерально-сировинного комплексу України.

Є одним з основних авторів «Концепції поліпшення екологічного становища гірничодобувних регіонів України», прийнятої Урядом, а також проекту «Концепції удосконалення системи екологічної безпеки України», та проекту Закону України «Про екологічну реабілітацію територій».

У 2000 році був керівником природно-ресурсного напрямку Програми ООН сприяння сталому розвитку в Україні.

У 2002-2003 роках брав участь у міжнародному проекті GEF (Глобальної Екологічної Фундації) „Другий етап підтримки щодо біорізноманіття в Україні”.

Протягом останніх років (за запрошенням) є основним виконавцем розділу теми НАН України - Розробка інформаційного забезпечення виконання програми „Мінеральні ресурси України та їх видобування”.

Є членом спеціалізованих вчених рад з питань захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук при геологічному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка (спеціальність – економічна геологія) та при Інституті геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України (спеціальність – екологічна безпека). Неодноразово був офіційним опонентом докторських і кандидатських дисертацій.

Член редколегії фахового наукового періодичного видання «Вісник Київського університету (серія Геологія)».

Автор біля 150 наукових праць.

Співавтор десятка монографій, Стратиграфічного Кодексу України, 8 підручників, навчальних і науково-методичних посібників.

Автор одноосібних підручників (природно-ресурсні основи розвитку суспільства; економіка природокористування) та співавтор навчальних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки за 2013 рік за цикл робіт на тему «Наукові засади використання природних ресурсів України в умовах економічних обмежень».

Основні праці:

 • Просторовий аналіз та моделювання у ГІС. Навч. посібник – К., 2003, (у співав.)
 • Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіття України. Монографія. – К., 2003, (у співав.)
 • Природно-ресурсні основи розвитку суспільства. Підручник. – К., 2004
 • Реформування економічного механізму користування надрами: регулятора економічної, екологічної та соціальної безпеки країни. Монографія. – К., 2005. (у співав.)
 • Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення. Монографія. – К., 2007. (у співав.)
 • Базові поняття екологічної геології. Навч. посібник. – К., 2008. (у співав)
 • Екогеологія України. Навч. посібник – К., 2010, (у співав., у друці)
 • Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу. Монографія – К., 2009, (у співав.)
 • Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр. Е45 в Україні [С.О. Довгий, М.М, Коржнев ,та ін..] НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – К.: Ніка-Центр, 2012, – 316c.
 • Довгий С.О. Енергетично ресурсна складова розвитку України / Довгий С.О.,, Коржнев М.М,, та ін.. – Ніка-Центр, 2010, – 246c.

Започаткував викладання на геологічному факультеті таких дисциплін: «Природно-ресурсні основи сталого розвитку», «Екологічна геологія».

Автор навчальних робочих програм з дисциплін:

 • Економіка природокористування
 • Природно-ресурсні основи сталого розвитку
 • Екогеологія
 • Сучасні проблеми теоретичної геології
 • Методологія еколого-геологічних досліджень

 
Інститут геології