Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Шевченко Олексій Леонідович

професор кафедри гідрогеології та інженерної геології,
доктор геологічних наук

телефон: +38 (044) 521-33-16


CV Шевченко Олексій Леонідович укр.

Працює у Київському національному університеті з 2003 р. Кандидат технічних наук (1994), старший науковий співробітник (1996), доктор геологічних наук (2016). На викладацькій роботі на посаді професора – з 2017 р.

Започаткував науково-прикладний напрямок “меліоративна радіогідроекологія”. Провідний фахівець у галузях радіогідроекології, екологічного аудиту, техніко-економічного обґрунтування доцільності експлуатації родовищ підземних вод, районування і моніторингу осушуваних земель, оцінки балансу підземних вод за даними режимних спостережень, проектування водозаборів, тощо.

Автор навчальних посібників (в співавторстві):

 • Методи досліджень мінеральних підземних вод. К.: ВПЦ Київський Університет. 2011. – 239 с.
 • Екогеологія України. К.: Фірма Інкос, 2008. – 614 с.
 • Екологія України. К.: ВПУ Київський Університет. 2011, – с.467-536.
 • Основи перенесення вологи в зоні аерації: навчальний посібник / О.Л.Шевченко, В.М. Бублясь, С.С. Коломієць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 270 с.

Автор патенту за винахід “Спосіб очищення води від радіонуклідів” спільно з фахівцями інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. Автор-розробник системи радіоекологічної оцінки меліорованих земель. Має 7 впроваджень: перелік еталонних меліоративних систем Київської області; наукове обґрунтування реконструкції Прип’ятської меліоративної системи та ін.

Був співавтором наукових монографій, відзначених Державними преміями в галузі науки і техніки:

 • Водообмен в гидрогеологических структурах и Чернобыльская катастрофа. Часть 1. Распространение чернобыльских радионуклидов в гидрогеологических структурах / Под ред. академика Шестопалова В.М. / НАН Украины, Киев: "Карбон ЛТД", 2001. – С. 162-232.
 • Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження / Під ред. Ю.О.Іванова, В.В. Доліна. Чернівці, Київ: “АНТ Лтд”. – 2001. – С. 67-115.
 • Chernobyl disaster and groundwater / Editor V. Shestopalov. // A.A. Balkema Publisher Lisse/Abingdon/Exton(pa)/Tokyo. Printed in India. 2002. – p.p. 133-186.
 • Геохимия техногенных радионуклидов. Отв. ред. Соботович Э.В. и Бондаренко Г.Н. К.: Наукова думка, 2002. – С. 254-290.

Автор монографій:

 • Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах Чорнобильської зони відчуження (за результатами досліджень 1986-2004рр.) Херсон: Олді-плюс, 2011. – 415с.
 • Осушувальні системи на радіоактивно забруднених водозборах //Меліорація та облаштування Українського Полісся /під ред. Я.М. Гадзала, В.А. Сташука, А.М. Рокочинського / наук. монографія – Київ-Рівне. Олді-Плюс– 2018 - Т.2. – С.379-411.
 • Роль осушительных систем в формировании радиоэкологической обстановки на радиоактивно загрязненных территориях / А.Л. Шевченко // Природообустройство Полесья : монография: в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю. А. Мажайского, А. Н. Рокочинского, А. А. Волчека, О. П. Мешика, Е. Езнаха. – Рязань: Мещер. ф-л ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, 2018. – Кн. 2 : Украинское Полесье. – Т. 2. – С. 471-503.

Розробив спеціальні курси:

 • Основи вологопереносу в зоні аерації;
 • Основи міграції підземних вод;
 • Дослідно-фільтраційні (режимні) спостереження;
 • а також “Методи польових досліджень водопроявів під час гідрогеологічної зйомки” (для студентів 2-го курсу, що проходять навчальну практику на Кримському полігоні).

Написав 190 друкованих праць, опублікованих в Україні та за кордоном.

Експерт ДКЗ України. Член Міжнародної спілки радіоекологів UIR (Union International of Radioecologist).

Відмічений Почесною грамотою Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2001 р.).


 
Інститут геології