Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра загальної та історичної геології
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Штат   
 укр.    рус.    eng.  

Наукова робота

Області досліджень:

 • Стратиграфія та палеонтологія
 • Структурна геологія і геотектоніка
 • Історична геологія

Головні наукові напрямки:

 • Реконструкції палеотектонічних полів напружень та механізмів структуроутворення.
 • Дослідження дислокаційної тектоніки докембрію Українського щита методами тектонофаціального аналізу.
 • Розробка стратиграфічних схем мезокайнозойських відкладів півдня України.
 • Охорона геологічної спадщини України.
 • Моделювання геологічних процесів та структур.

Об'єкти досліджень:

 • Чохол Східно-Європейської платформи.
 • Дніпровсько-Донецька западина.
 • Крим та українська частина Карпат.
 • Український щит і його схили.

Основні методи досліджень:

 • Біостратиграфічний.
 • Структурно-парагенетичний.

Основні досягнення:

 • Розроблені стратиграфічні схеми палеогенових відкладів платформенної України.
 • Розроблена методологія структурного аналізу та визначення вторинної стратифікації гранітно-метаморфічних комплексів Українського щита на структурно-парагенетичній основі.
 • Розроблена методика картування ранньодокембрійських комплексів Українського кристалічного щита на основі відокремлення структурно-речовинних комплексів.
 • Розроблена методика об'ємного геологічного картування за комплексом геолого-геофізичних даних з прогнозуванням корисних копалин і тектонічної активізації.

Результати проведених наукових досліджень втілені в понад 40 докторських та кандидатських дисертаціях. Науковими співробітниками кафедри видано більше двадцяти монографій, підручників, учбових посібників.


Наукові теми:

Eволюція ховрахів (Spermophilus) і пізньо-середньоплейстоценове середовище в Північному Причорномор’ї
Керівник і автор проекту: Попова Л.В., співкерівник Мауль Л.Х. (Зікенбергський інститут, Франкфурт–на–Майні, Німеччина).
Добре відомі особливості біології і поведінки ховрахів роблять цю групу надзвичайно придатною для вивчення впливу природних бар’єрів на еволюцію і поширення фауни, і з іншого боку, для вивчення змін цих бар’єрів на протязі четвертинного періоду, що є дуже перспективним з точки зору реконструкції локальніх геологічних і палеогеографічних подій.

Аналіз та порівняльна оцінка геолого-геоморфологічних чинників водних та гравітаційних екзогенних геологічних процесів Карпатського та Кримського модельних полігонів
Керівник і автор проекту: Іванік О.М., доктор геологічних наук, доцент
Запропоновано нову методологію комплексного аналізу стану геологічного середовища та кількісної оцінки впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування природно-техногенних систем у різних ландшафтно-кліматичних та структурно-тектонічних зонах, що полягає у створенні комплексу геологічних, фізико-геологічних та математичних моделей складних природно-техногенних систем, в основу яких покладено базові рівняння механіки суцільного середовища, гідромеханіки, гідродинаміки, ГІС-аналіз. Визначено класифікаційні ознаки впливів небезпечних геологічних процесів на функціонування техногенних об’єктів. Створено концептуальну блок-схему кількісної оцінки та моделювання складних природно-техногенних систем.


ННІ «Інститут геології» кафедра загальної та історичної геології