Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Антонюк Євген Іванович (24.08.1922, м. Київ - 08.05.1996, м. Київ), канд. геол.-мінерал. наук, доц., геофізик. Закінчив 1941 Київ, геологорозвідувальний технікум. Працював фотографом Казахського геол. управ, (м. Семипалатинськ). На поч. ВВВ курсант військ. уч-ща, згодом на фронті: 1942-43 ком. взводу, 1943-44 зам. ком. маршової батареї, 1945 пом. нач. штабу полку по розвідці, 1945 нач. штабу артдивізіону, 1945-46 ад'ютант ком. артилер. бригади. Закінчив 1951 Київ. ун-т з відзнакою. У Київ. ун-ті 7.1951- 9.1951 в. о. декана геол. ф-ту, на каф. геофіз. методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин: 1951-54 асп., 1954-58 асист., 1959-62 старш. викл., 1963-85 доц. 1963-67 заст. декана з заочного навчання. Викладав курси: «Гравірозвідка», «Рудна гравірозвідка», «Геофізичні методи досліджень».

Канд. дис. «Гравитационное поле северо-западньїх окраин Донбасса и его геологическая интерпретация» (1954).

1958-59 гол. спеціаліст з геофіз. методів розвідки Гол. наук.-техн. комітету РМ УРСР, 1959-61 старш. інж., 1961-63 старш. наук, співроб. Ін-ту геофізики АН УРСР. А. активно співпрацював з українською радянською енциклопедією (УРЕ). 1965 присуджено вчене звання доц.

Нагороджений орденами: Червоної Зірки, Вітчизняної війни І та II ступенів; медалями: «За оборону Сталінграда», «За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «За взяття Берліна», «За визволення Варшави». Автор 120 наук. праць.

Осн. праці: Земна кора. Земний магнетизм. УРЕ. К., 1961. Т.4; Магнітний каротаж. Магнітометричний метод розвідки. УРЕ. К., 1961. Т.8; Развитие промыслово-геофизических исследований на Украине: Нефтяная и газовая промышленность. К., 1961. № 1 (у співавт.); Некоторые вопросы развития газификации УССР: Нефтяная и газовая промышленность. К., 1961. № 2 (у співавт.); Развитие геофизической специальности на геол. ф-те Киевского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко // Геоф. сб. Вып. 61. – К., 1974 (у співавт.).


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики