Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Навчально-наукове забезпечення кафедри геофізики

Навчальні посібники

 1. Продайвода Г. Т. Теорія і задачі механіки суцільного середовища: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Київський університет», 1998. – 183 с. (Наклад – 100 примірників).
 2. Продайвода Г. Т., Вижва С. А. Математичне моделювання геофізичних параметрів: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Київський університет», 1999. – 112 с. (Наклад – 100 примірників).
 3. Гура К. О., Грищук П. І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. (Наклад – 300 примірників).
 4. Продайвода Г. Т. Акустика текстур гірських порід: Навчальний посібник. – К.: ВГЛ «Обрії», 2004. – 144 с. (Наклад – 300 примірників).
 5. Стащук В.С., Сухорада А.В., Гузій М.І. Основи магнетизму (навчальний посібник для студентів І–ІІ курсів геофізичної спеціальності). – К.: Вид-во КДУ, 2004. – 120 с.
 6. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин: Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011.-175 с. (МОН, Наклад – 150 примірників).
 7. Екогеологія України: навчальний посібник / В.М.Шестопалов, М.М. Коржнев, С.А. Вижва та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2011. – 671 с. (МОН лист № 1/11-3165). Ум. др. арк. 39,04
 8. Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз гірських порід: навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2011. – 303 с. (д. а. 17,67, прим. 200).
 9. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Віршило І.В. Математичне моделювання геофізичних параметрів, Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 287 с.(д. а. 16,7).
 10. Вижва С.А., Тищенко А.П. Математична обробка сейсмічних даних: навч. посіб./ С.А. Вижва, А.П. Тищенко. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. - 153 с. наклад – 150 прим. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-10206 від 17.06.13, д.а 9.0).
 11. Вижва С. А., Рева М. В., Онищук І. І., Онищук В. І. Електрометрія : посібник із навч. геофіз. практики. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 303 с.
 12. Вижва С. А., Продайвода Г. Т., Кузьменко П. М. AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних : навч. посібник. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 263 с. (МОН, Лист №1/11-10204).
 13. Безродна І.М. Посібник з лабораторного практикуму з курсу «Петрофізика». 2015. – 58 с.

Підручники

 1. Головцин В.М., Скопиченко М. Ф. Електрична розвідка корисних копалин. – К.: Видавництво Київського університету, 1961. – 286 с.
 2. Тимошин Ю.В., Бирдус С.А., Мерщий В.В. Сейсмическая голография сложнопостроенных сред. – М.: Недра, 1989. – 255 с.
 3. Тімошин Ю.В., Лісний Г.Д. Теорія обробки геофізичної інформації: підручник. – К., ВПЦ, 1994.
 4. Коржнев М. М., Вижва С. А., Кошляков О. Є. та ін. Екологічна геологія: Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 235 с. (МОН лист № 14/18.2-1886), Ум. Др.. арк.. 14,0.
 5. Толстой М. І., Гожик А. П., Рева М. В., Сухорада А. В., Степанюк В. П. Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 446 с. МОН.
 6. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка: підручник – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 351 с. МОН, Наклад – 200 примірників).
 7. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 608 с. (з грифом МОНМС (Лист №1/11-11441); наклад – 200 прим.) (д.а. 35,34).
 8. Кузьменко Е. Д., Рева М. В. Теорія поля. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 410 с. (ум. друк. арк.. 23.83, тираж 300 прим.).
 9. Выжва С. А., Гавриленко О. Д., Онищук И. И., Шабатура А. В., Теут Е. В. Радоновый контроль и измерения: Учебник – Алматы, 2014. – 277 с. (тираж 600 экз.).

Монографії

 1. Балабушевич И.А. Высшие производные потенциала силытяжести и возможности их использования в геологической гравиметрии. – Киев: Изд-во АН УССР, 1963. – 268 с
 2. Курганський В. М. Петрофизические и геофизические методы изучения сложнопостроенных карбонатных коллекторов нефти и газа, 1999. – Севастополь: СП «Пекин». – 167 с. (Наклад – 500 примірників). Усл. п. л. 9,6., ул. Героїв Бреста.
 3. Александров К. С., Продайвода Г. Т. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2000. – 354 с. (Тираж – 400 экземпляров).
 4. Лісний Г.Д. Використання моделі анізотропного середовища для аналізу сейсмічних зображень геологічних об’єктів: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 135 с. (Наклад – 500 примірників).
 5. Вижва С. А.. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів: Монографія – К.: ВГЛ «Обрії», 2004. – 236 с.
 6. Вижва С. А., Винниченко О.Б., Кендзера О.В. Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти. Монографія – К.: ВПЦ «Київський університет». 2008. – 239 с.
 7. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М., Продайвода Т.Г. Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу. К.: ВПЦ "Київський університет", 2011, – 367 с. (Наклад – 200 примірників).
 8. Продайвода Г.Т, Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011, – 368 с. (д. а. 21, 38, 200 примір.).
 9. Курлов Н. С., Шеремет Е. М., Козарь Н. Д., Продайвода Г. Т. и др. Криворожская сверглубокая скважина СГ-8. – Донецк : Изд-во "Ноулидж", 2011. – 555 с

Методичні вказівки

 1. Вижва С .А., Курганський В. М. Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра. 1998. – 18 с.
 2. Вижва С .А., Курганський В. М. Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи спеціаліста. 2002. – 19 с.
 3. Вижва С .А., Курганський В. М. Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра. 2002. – 16 с.
 4. Грищук П.І., Курганський В.М. "Мeтодичні вказівки з навчальної геофізичної практики". 2003. - 32 с.
 5. Вижва С.А., Рева М.В. Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи (для студентів геологічного факультету за фахом 0709). 2003. – 16 с. (Фізика Землі).
 6. Гузій М.І., Безродний Д.А. Методичні вказівки з переддипломної виробничої практики спеціаліста для студентів-геофізиків за фахом 0709. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 16 с.
 7. Гузій М.І., Безродний Д.А. Методичні вказівки з лабораторних занять по курсу "Магнітометрія" 2010. – 48 с.
 8. Безродна І.М, Безродний Д.А. Методичні вказівки з лабораторних занять з курсу «Геофізичні методи досліджень», 2012 – 65 с.
 9. Грищук П.І. Методичні вказівки до підготовки курсової роботи з дисципліни «Геофізичні методи досліджень» (для студентів 2-3 курсів спеціалізації «Геофізика»). 2017. – 20 с.

ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики