Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Чорна Оксана Арнольдівна (12.02.1965, м. Новосибірськ), канд. фіз.-мат. наук, геофізик. Закінчила: мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1988), асп-ру Ін-ту геофізики НАНУ (1991). З 1991 працює в Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України у відділі глибинних процесів Землі і гравіметрії: 1991-99 мол.наук.співроб., 1999-2002 наук.співроб., 2002 старш. наук. співроб., 2003-08 у відділі мат. моделювання геофіз. полів.

Канд. дис. «Дослідження обернених задач теорії логарифмічного потенціалу для тіл, близьких до заданих» (1999).

У Київ. ун-ті з 2003 на кафедрі геофізики на посаді доц. за сумісн. Викладає курс «Теорія обробки геофіз. інформації».

Фахівець високої кваліфікації в галузі теорії обернених задач гравіметрії і обчисл. методів розв'язування цих задач в рамках заг. теорії наближеного розв'язування умовно-коректних задач. Автор 40 наук. праць.

Осн. праці: О фундаментальных свойствах операторов прямого соответствия в задачах определения звездных областей, близких к заданным // Геофизический журнал. К., 1998. Т. 20. №3 (у співавт.); О разрешимости обратной задачи логарифмического потенциала для неограниченного тела, близкого к слою постоянной толщины с известной плотностью / Материалы Всероссийской конференции «Геофизика и математика». Пермь. 10-14.12.2001. М., 2001; Про відновлення границі обмеженого зіркового однорідного тіла, близького до круга. Ч.1,2,3 // Геоінформатика. К., 2003. №1.; 2003. №2; 2005. №1; О процессах доортогонализации некоторых семейств векторов, возникающих при построении характеристических полиномов матриц и используемых при решении систем линейных алгебраических уравнений. Ч.1,2 // Геофизический журнал. К., 2005. Т.27. №3; 2005. Т.27. №5.


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики