Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Чорний Арнольд Володимирович (03.08.1933, с. Гонтівка Могилів-Подільського р-ну Вінниц. обл. - 27.05.2003, м. Київ), д-р фіз.-мат. наук, професор, геофізик. Закінчив: 1956 геологічний ф-т Київ. ун-ту, 1963 заочно мех.-мат. ф-т Томського держ. ун-ту, 1970 асп-ру Ін-ту геофізики АН УРСР. Працював у Заполяр'ї, на півночі Зах. Сибіру 1956-63 нач. наземної сейсмічної партії, аерогравіметричної та тематичної партій Ігарської геофіз. експедиції. З 1962 в лаб. фізики земної кори Ін-ту геології і геофізики Сибір. відділення АН СРСР. В Ін-ті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України у відділі глибинних процесів Землі і гравіметрії: 1970-1973 наук. співроб., 1973-1992 старш. наук. співроб., 1992-2001 провід. наук. співроб., 2001-03 гол. наук. співроб.

Канд. дис. «Про редукцію значень сили тяжіння» (1970), докт. дис. «Вибрані задачі гравіметрії і гравірозвідки і методи їх розв'язування» (1992).

У Київ. ун-ті з 1993 працював за сумісн. на кафедрі геофізики. Читав лекції з курсів: «Обчисл. математика», «Теорія поля», «Обернені задачі геофізики», «Функціонал. аналіз», «Теорія обробки геофіз. інформації».

Фахівець з граничних задач мат. фізики, проблем регуляризації вирішення лінійних та нелінійних умовно коректних задач геофізики. Розробив загальну теорію нелінійної граничної задачі відновлення потенціалу за значеннями модуля його градієнту при умові, що невідомий потенціал слабо відхиляється від заданого. Сформулював осн. задачі гравірозвідки у вигляді відповідних інтегральних рівнянь першого роду з компактними операторами, для яких побудована заг. теорія їх наближеного вирішення в рамках методу регуляризації. Розробив ефективний метод чисельного вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь з прямокутними погано обумовленими матрицями. Автор понад 100 наук. праць.

Осн. праці: Об одном способе решения систем линейных уравнений с прямоугольными матрицами и его использовании при интерпретации геофизических данных. // Геофизический журнал. К., 1980. №2; О точности численных решений некоторых задач геофизики. // Теория и практика интерпретации гравитационных и магнитных полей в СССР. К., 1983; Обратная задача гравиметрии для контактной поверхности. Ч. 1, 2, 3 // Известия РАН. Физика Земли. М, 1992. №6; 1993. №7. (у співавт.); Про нову задачу для рівняння Лапласа. // Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. К., 1995. Вип. 13; Восстановление потенциала по значениям модуля его градиента. Ч.1,2 // Геофизический журнал, 1999. Т. 21. №3; 2000. Т. 22. №6. (у співавт.).


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики