Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Гроза Анатолій Аркадійович (11.09.1930, с. Жидовці, тепер с. Жовтневе Житомир. обл. - 12.10.1993, м. Київ), д-р фіз.-мат. наук, проф., геофізик. Закінчив 1954 Київ. ун-т, 1962 асп-ру Київ. ун-ту, каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. У Київ. ун-ті: 1962 мол. наук, співроб., 1962-67 в. о. доц., 1967-88 старш. викл., 1988-92 доц., 1992-93 проф. каф. геофіз. методів пошуків та розвідки корисних копалин. Читав нормативні курси: «Теорія електромагнітного поля», «Електророзвідка», а також спецкурси: «Структурна електророзвідка», «Рудна електророзвідка».

Канд. дис. «Теоретические основы и методологические принципи кинематических методов злектромагнитных зондирований земной коры импульсными источниками» (1987), яку перезахищено у 1988 як докт. дис. 1989 присуджено вчене звання д-ра.

Фахівець з дослідження карстових та зсувних процесів у Криму геоелектричними методами. Наук. дослідження Г. присвячені розробці і розвитку теорії нестаціонарних електромагнітних полів у провід, середовищах та створенню нових методів геоелектричних досліджень земних надр. Г. запропоновані та теорем, обґрунтовані принципово нові методи геоелектричних досліджень надр, засновані на вимірах інтегральних характеристик джерел живлення та вивченні кінематичних особливостей розповсюдження квазістаціонарних електромагнітних збурень в провідних середовищах.

Має 2 авт. свідоцтва. Автор 34 наук, праць. Осн. праці: Временные характеристики становлення магнитного поля дипольного источника // Геофизический сборник. К., 1974. Вып. 61 (у співавт.); Переходные процессы в тонких проводящих слоях // Геофизический сборник К., 1976. Вып. 72; Вопросы обратной фильтрации импульсов становлення поля // Геофизический журнал. №5. К., 1985 (у співавт.); Исследования переходньїх процессов со сложной формой возбуждающего импульса // Труды ИЗМИРАН АН СССР. М., 1986 (у співавт.); Операционный анализ нестационарных злектромагнитных полей // Геофизический журнал. К., 1997 (у співавт.).


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики