Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Красовський Сергій Сергійович (3.07.1933 - 12.12.2002, м. Київ), д-р геол.-мінерал. наук, старш. наук. співроб., геофізик. Закінчив 1956 Київ. ун-т. Працював у геофіз. партіях тресту «Укргеофізрозвідка»: 1956-57 інж., 1958-59 нач. загону, 1959-60 техн. кер. партії. Вступив 1960 до асп. Ін-ту геол. наук АН УРСР, у 1961 переведений до асп-ри Ін-ту геофізики АН УРСР, яку закінчив 1963. В Ін-ті геофізики АН УРСР: 1963-67 голов. механ., 1967-68 гол. інж., 1968-82 старш. наук, співроб., 1970-73 заст. дир. Ін-ту геофізики АН УРСР із загал. питань. 1982-87 зав. лаб. гравітаційного моделювання, 1987-2001 відділом комплекс, інтерпретації потенціальних полів. Викладав 1985-95 на геологічному ф-ті Київ, ун-ту курс «Методологія наукових досліджень».

Канд. дис. «Применение геофизических исследований при среднемасштабном геологическом картировании (на примере Приазовского кристаллического массива и зоны его сочленения с Донбассом)» (1966), докт. дис. «Гравитационное моделирование земной коры континентального типа» (1980).

Сфера наук, досліджень: проблеми геол. інтерпретації геофіз. даних на території УЩ (характеристика речовинного складу гірських порід блоків фундаменту, виявлення розривних порушень, картування складчастої тектоніки, розробка геолого-геофіз. критеріїв виділення формацій в докембрійських утвореннях). Наук, розробки реалізовані при пошуках за допомогою геофіз. методів структур, перспективних на алмази. Працював у міжн. проектах кер. і координатором тем і розділів з вивчення літосфери Цн. і Сх. Європи. Брав участь в експедиції НДС «Академік Вернадський» в Атлантичному океані (1973-74).

Лауреат Держ. премії України. Чл. наук. рад АН СРСР з комплекс. досліджень земної кори і верхньої мантії, а також розвідувальної геофізики.

Автор понад 190 наук. праць, 5 і співавтор 15 монографій. Осн. праці: Геологічна інтерпретація геофізичних матеріалів. К., 1973 (у співавт.); Методика комплексирования геофизических исследований при геологическом картировании. К., 1965; Гравитационное моделирование глубинных структур земной коры и изостазия. К., 1989.


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики