Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Курганський Валерій Микитович (02.05.1940, м. Курськ), д-р геол.-мінерал. наук, проф., гірничий інженер-геофізик. Закінчив 1962 Грозненський нафтовий ін-т. 1962-65 працював мол. наук. співроб. у Грозненському нафтовому НДІ, 1968-70 старш. наук. співроб. в Укр. НДІ нафтовидобувної промисловості. У Київ. ун-ті: 1970 доц., з 1996 проф. геофізики каф. Започаткував у Київ. ун-ті наук. напрямок в галузі геофіз. методів дослідження свердловин. Забезпечив викладання нормат. курсу «Геофіз. дослідження свердловин», спец. курсів: «Промислова геофізика», «Петрофізика і геофізика колекторів нафти та газу», «Каротаж рудних свердловин».

Канд. дис. «Изучение корреляционных связей между геофизическими параметрами и физическими свойствами карбонатных отложений на примере газонефтяных месторождений Восточного Предкавказья и Крыма» (1968), докт. дис. «Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу» (1996).

1975-78 викладач в Алжирі. Фахівець з петрофізики і геофізики колекторів нафти та газу. Розроблені принципи побудови і аналізу петрофізичних моделей, що знайшли практ. застосування на всіх етапах інтерпретації пром.-геофіз. матеріалів при вивченні колекторів різних нафто-газових регіонів СНД. Експерт ВАК України (2000-06) та Держ. центру наук.-техн. експертизи. Чл. ред.. колегії Вісника Київ, ун-ту, сер. Геологія та журн. «Геоінформатика». Чл. спец. рад Київ. ун-ту по захисту докт. дис. за спец. «геофізика та геоінформатика». Акад. Укр. нафтогазової академії з 1999.

Лауреат премії Укр. нафтогазової академії (2001). Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1988); відзнаками: «Відмінник освіти України» (2006), «Почесний розвідник надр» (2008). Нагороджений Почесною грамотою «За особливо видатні заслуги перед Київським нац. Ун-том імені Тараса Шевченка» (2009), "Почесною відзнакою ІІІ ступеня НАК "Нафтогаз України" (2011)".

Автор 125 наук. праць. Осн. праці: Петрофизические и геофизические методы изучения сложнопостроенных карбонатных коллекторов нефти и газа: Монография. К., 1999; Промысловая геофизика как составная часть геоинформационной система // Каротажник. Науч.-техн. вестник. Вып. 3-4. Тверь, 2005; Застосування штучних нейронних мереж для вирішення деяких задач прикладної геофізики // Геоінформатика, 2006. №2 (у співавт.); Електричні та електромагнітні методи геофізичних досліджень свердловин: Навчальний посібник. К., 2011, (у співавт.). Автор збірок поезій «Любить не грех - грех не любить» (1998, 2002), «Успеть не умереть» (2006), «Кому близки и формула и речь…». – Стихи геофизиков России (2009).


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики