Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Лісний Георгій Дмитрович (03.01.1961, м. Київ), канд. фіз.-мат. наук, доц., геофізик. Закінчив 1983 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». та 1986 асп-ру. У Київ. ун-ті на геофізики каф.: 1986-92 асист., 1992-94 доц.

Канд. дис. «Учет анизотропии скоростей сейсмических волн при сейсмоголографических преобразованиях» (1988).

Викладав курси: «Сейсморозвідка», «Теорія обробки геофізичної інформації» та ін. У 1994 перейшов на роботу до акціонерної компанії «Концерн Надра», де впроваджував телеметричне реєструюче обладнання і нові комп'ют. технології обробки та інтерпретації даних в практику сейсморозвідувальних робіт в Україні. Ініціатор створення сучасного геофіз. обчисл. центру, в якому вперше в Україні побудовані об'ємні моделі родовищ вуглеводнів з використанням процедури сейсмічної міграції перед підсумовуванням. Фахівець з моделювання сейсмохвильових полів та сейсмічної міграції в анізотропних середовищах. Запропонував модель анізотропного середовища для аналізу сейсмічних зображень, побудованих з використанням сейсмічної міграції перед підсумовуванням. Чл.-кор. Укр. нафтогазової академії (з 1996).

Автор понад 50 наук. праць, 1 монографії. Співавтор першого підруч. з теорії обробки геофіз. інформації, виданого укр. мовою (1994). Осн. праці: Основные направления развития импульсной сейсмической голографии. К., 1988 (у співав.); Теорія обробки геофізичної інформації. К., 1994 (у співавт.); Використання моделі анізотропного середовища для аналізу сейсмічних зображень геологічних об'єктів. К., 2002.


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики