Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Орлюк Михайло Іванович (24.09.1955, с. Сказинці Могилів-Подільського р-ну Вінницьк. обл.), д-р геол. наук, старш. наук, співроб., геофізик. Закінчив 1978 геологічний ф-т Київ. ун-ту (спец. «геофіз. методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин»), 1981 асп-ру Ін-ту геофізики НАН України. В Ін-ті геофізики: 1981-86 мол. наук. співроб., наук. 1986-88 співроб., 1988-99 старш. наук, співроб., 2000 провід. наук, співроб., 2000 зав. відділу геомагнетизму. У Київ. ун-ті з 2004 проф. геофізики каф. геол. ф-ту за сумісн.

Канд. дис. «Связь аномального магнитного поля со строением земной коры Волыно-подольской плиты» (1986), докт. дис. «Магнітна модель земної кори південного заходу Східно-Європейської платформи» (1999).

Читає на геол. ф-ті курс «Фізика Землі».

Відомий фахівець у напрямках наук, досліджень: створення тривимірних і просторово-часових магнітних моделей земної кори з метою вивчення її будови, речовинного складу та еволюції, прогнозування корисних копалин; вирішення задач геофіз. екології з метою забезпечення організацій соц.-мед. та екол. профілю інформацією про геофіз. стан довкілля. Учасн., відп. виконавець та кер. міжн. та цільових проектів Держ. комітету по науці і техніці. Дійсн. чл. Укр. нафтогазової академії (2005). Був чл. Ради молодих вчених і спеціалістів Ін-ту геофізики НАН України, старостою семінару «Актуальні проблеми геофізики», заст. командира ДНД, головою профспілки Ін-ту геофізики.

Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1985), відзнакою Держ. геол. служби України «За заслуги в розвідці надр» (2005), почесним дипломом АН СРСР (1985). Автор 165 наук, праць, співавт. 12 монографій.

Осн. праці: Магнитная модель литосферы Европы. К., 1990 (у співавт.); Riphean rifting and major Palaeoproterozoic crustal boundaries in the basement of the East European Craton: geology and geophysics. // Tectonophysics, 1996. №268; Пространственные и пространственно-временные магнитные модели разноранговых структур литосферы континентального типа. // Геофизический журнал, 2000. Т.22. №6; Геофізична екологія основні задачі та шляхи їх розв'язку. // Геофизический журнал, 2001. Т.23. №1; Геомагнітне поле України: екологічний аспект. // Геолог України, 2003. №1.


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики