Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Продайвода Георгій Трохимович (26.07.1937, с. Митрофанівка Кіровоград. обл.), заслужений діяч науки і техніки України, д-р фіз.-мат. наук, проф., геофізик. Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ, ун-ту. У Київ, ун-ті: 1966-67 інженер, ст. інж. 1967-72, 1972-78 старш. наук. співроб., 1978 асист., 1978-1992 доц., 1992-2002 зав. геофізики каф., 2002-07 проф. каф. геофізики, з 2007 професор-консультант.

Канд. дис. «Физические свойства вулканических пород и основные факторы их определяющие (на примере Армянского нагорья)» (1971), докт. дис. «Теория и методика комплексных исследований тензорных физических характеристик упорядоченных сред» (1992).

Розробив концепцію геофіз. освіти в Україні та нові навч. курси: «Механіка суцільного середовища», «Фізика Землі», «Мат. моделювання геофіз. параметрів», «Сейсмоакустика». Фундатор наук. школи сейсмоакустики у Київ. ун-ті. Відкрив явища інваріантності та розщеплення фазових швидкостей пружних хвиль в гірських породах. Розробив кристалохімічний метод визначення пружних постійних мінералів і інваріантно-поляризаційний ультразвуковий метод визначення пружних постійних гірських порід, сейсмомінералогічний метод глибинного картування і моніторингу природ. і техногенних процесів, методологічні і теоретичні основи геофізичної томографії.

Акад. АН ВШ України, дійсн. чл. Нью-Йоркської АН США, 1996-2003 голова Відділення EAGE при Київ. ун-ті, експерт Держ. центру наук.-техн. Експертизи, чл. експертної Ради ВАК України. Чл. спец, рад по захисту дис. Київ. ун-ту за спец. геофізика і геоінформатика.

Нагороджений Почесною Грамотою KM України (2002), академ. нагородою ім. Ярослава Мудрого, медаллю ім. В.І. Лучицького. Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київ, ун-ту. Присвоєно почесне звання «Засл. діяч науки і техніки України» (2009). Автор понад 270 наук. праць, 24 патентів. Автор першого нац. підруч. «Сейсморозвідка» (2007) у співавт. з О.А. Трипільським. Підготував 1 д-ра наук, 12 канд. наук.

Осн. праці: Теорія і задачі механіки суцільного середовища: Навч. посіб. К., 1998; Математичне моделювання геофізичних параметрів: Навч. посіб. К., 1999 (у співавт.); Основи сейсмоакустики: Навч. посіб. К., 2001; Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород. М., 2002 (у співавт.); Акустика текстур гірських порід: Навч. посіб. К., 2003.


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики