Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Рева Микола Васильович (20.07.1947, с. Каврай-1, Полтав. обл., тепер Черкас, обл.), канд. фіз.-мат. наук, доц., геофізик. Закінчив 1971 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геофіз. методи пошуків та розвідки корисних копалин». У Київ. ун-ті: 1971-73 інж., 1973-76 старш. інж., 1976-86 асист., 1985-90 мол. наук. співроб., 1990-97 наук, співроб., з 1997 доц.

Канд. дис. «Индукционный и кинематический анализ нестационарных электромагнитных полей в геоэлектрике» (1996).

Читає лекції та проводить лаб. заняття з курсів: «Електрометрія», «Теорія поля», «Рудна електророзвідка». Фахівець з теорет. і прикладних проблем електромагнітних досліджень земних надр. Р. автор і співавт. принципових розробок з нових напрямків електромагнітних досліджень - екстремальної та інтегральної кінематики електромагнітних збурень, інтегральних індукційних електромагнітних зондувань, нового способу аналізу нестаціонарних електромагнітних полів, що ґрунтується на використанні їх інтегральних часових характеристик. Один із гол. розробників навч. планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів геофіз. спеціальності та відповідних стандартів освіти щодо освіт.-кваліфікац. рівнів.

Нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України» (2002), срібним значком Спілки геологів України (2004), грамотою ректора ун-ту (2007), медаллю Л.І. Лутугіна Державної гелогічної служби України (2009), подякою голови Київської державної адміністрації (2009).

Автор і співав. 90 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Математические основы интегральной кинематики импульсных электромагнитных возмущений в поглощающих средах. // Геофизический журнал. К., 2002. Т.24. №1 (у співавт.); Інтегральні характеристики індукційної петлі над однорідним провідним на півпростором. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, 2002. Вип. 23. (у співавт.); Інтегральні характеристики індукційної петлі з гармонійним струмом, розташованої над тонким провідним шаром. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. К., 2004. Вип. 30. (у співавт.); Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підруч. К., 2006 (у співавт.). О выборе оптимальных параметров полевых установок при выполнении микрозондирований // Геоінформатика, 2009 (у співавт.).


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики