Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Історія

Енциклопедія

Сухорада Анатолій Васильович (23.10.1944, с. Велика Павлівка Зіньківського р-ну Полтав. обл.), канд. геол.-мінерал, наук, старш. наук. співроб., доц., геофізик. Закінчив 1966 геологічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «геолог-геофізик», 1997 географічний ф-т зі спец. «геоекологія». У Київ. ун-ті: 1967-71 старш. інж. Проблемної лаб. фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1971-77 старш. наук. співроб., 1977-84 зав. відділом петрофізичних досліджень і зав. Проблемної лаб. фіз.-хім. досліджень гірських порід, 1984-2009 доц. геофізики каф. геол. ф-ту.

Канд. дис. «Магнитные свойства гранитоидов и некоторые аспекты их геологической интерпретации» (1972).

Читав курси: «Гравіметрія», «Магнетизм гірських порід», «Комплексування геофіз. методів», «Детальна гравімагнітометрія природ, систем». Фахівець з системного вивчення петрофізичних (перш за все магнітних) особливостей природ. об’єктів (головним чином кристалічних порід та родючих ґрунтів). Започаткував новітні наук, напрямки геофізики (еволюційна, генетична петрофізика, динамічна геофізика, агрогеофізика та геофізика грунтів). Розробляє наук. напрямок «Комплексування геофіз. досліджень». Серед прикладних задач, що вирішуються - оптимізація використання геофіз. методів при геол. картуванні нестратифікованих геол. об’єктів, створення магнітометричної металогенії, комплекс. фізичні дослідження ґрунтового покриву для його картування, оцінки потенційної родючості та планування меліорації.

Автор понад 200 наук. праць. Співавтор наук. відкриття «Явище петрофізичної фіксації геодинамічних процесіє гранітоїдними утвореннями». Удосконалював студ. наук. дослідження як форму підвищення ефективності навч. процесу. Організував і впродовж більш як двох десятиліть наук. кер. студ. конструкторсько-дослідницького бюро (СКДБ) геол. ф-ту. Вчен. Секретар Наук.-техн. ради Мінвузу УРСР, секція геології (1980-і XX ст.); підсекції петрофізики Петрографічного комітету АН СССР (1980-і XX ст.); спец. ради по захисту докт. дис., засновник Нац. спілки магнітологів України. Нагороджений медаллю ім. В.І. Лучицького за досягнення в розвідці надр (2003). «Відмінник освіти України» (2005).

Осн. праці: Основы геофизических методов разведки. К., 1985 (у співавт.); Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник. К., 2006 (у співавт.); Дислокаційна тектоніка та тектонофації докембрію Українського щита. К., 2008 (у співавт.).


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики