Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Наукова робота

Лабораторний радіометричний комплекс
НДЛ теоретичної та прикладної геофизики

Лабораторний радіометричний комплекс кафедри геофізики геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить дослідження радіометричних параметрів гірських порід та природно-техногенних систем (ПТС). Лабораторія атестована ДП «Укрметртестстандарт» (свідоцтво ПТ-444/12 від 23.11.2012 р.).

Радіометричні дослідження виконуються в лабораторних та польових умовах.

В результаті виконання комплексних радіометричних лабораторних досліджень визначаються наступні параметри ґрунтів, порід, будівельних матеріалів, води та продуктів харчування:
– загальна радіоактивність природних та техногенних утворень;
– альфа-, бета- та гамма активність порошкових проб;
– гамма-спектрометрія;
– активність радону і радію в пробах води.

Для радіометричних лабораторних досліджень використовується комплекс установок і приладів що включає:

 1. Напівпровідниковий гамма спектрометр (4096 каналів) – 2 шт.
 2. Сцинтиляційний гамма спектрометр (4096 каналів).
 3. Установка для визначення бета-активності керну нафтогазових свердловин.
 4. Лабораторний альфа-бета радіометр УМФ-2000.
 5. Радіометр «Бета» – 5 шт.
 6. Лабораторний гамма радіометр РКГ-05П.
 7. Еманометр РРА-01-03.
 8. Пробовідбірний пристрій ПОУ-04.
 9. Допоміжне обладнання.

Слід відзначити, що установки зазначені в п. 1–3 спроектовані, виготовлені та введені в експлуатацію фахівцями НДЛ «Теоретичної та прикладної геофізики», сумісно з фахівцем Сумського заводу електронних мікроскопів.

рис. 1. Напівпровідникові та
сцинтиляційний гамма спектрометри
рис. 2. Лабораторний альфа-бета
радіометр УМФ-2000 (зліва) та
установка для визначення
бета-активності керну
нафтогазових свердловин (справа)
рис. 3. Еманометр РРА-01-03
та пробовідбірний пристрій
ПОУ-04

рис. 4. Універсальний
радіометр-дозиметр ДКС-96
рис. 5. Дозиметр
ДКГ-02У «Арбітр»
рис. 6. Радіометр СРП-88
рис. 7. Автомобільний
радіометр РКГ-01 «Сталкер».

В польових умовах застосовується мобільна радіометрична лабораторія на базі автомобіля Minsubishi L200.

Комплект апаратури:

 • автомобільний радіометр РКГ-01 «Сталкер»;
 • універсальний радіометр-дозиметр ДКС-96;
 • дозиметр ДКГ-02У «Арбітр»;
 • еманометр РРА-01М-03;
 • пробовідбірна приставка ПОУ-04;
 • радіометри СРП-68-01, СРП-68-02, СРП-68-03, СРП-88;
 • Notebook;
 • допоміжне обладнання.

Основні задачі, що можуть вирішуватись:

 • оперативна оцінка радіаційної обстановки значних території;
 • радіоекологічний моніторинг територій;
 • радіометричні зйомки різних масштабів;
 • шпурові гамма-дослідження;
 • визначення гамма-фону в житлових і виробничих приміщеннях;
 • визначення гамма-фону на будівельних майданчиках;
 • визначення об’ємної активності радону в житлових і виробничих приміщеннях;
 • оцінка поверхневого потоку радону на будівельних майданчиках;
 • визначення об’ємної активності радону в джерелах водозабезпечення;
 • еманаційні зйомки різних масштабів;
 • еманаційний моніторинг;
 • відбір проб в аномальних зонах та їх доставка в стаціонарну радіометричну лабораторію.

Розробляються нові методи обробки і аналізу радіометричних даних.

Лабораторні та польові дослідження дозволяють визначити основні радіометричні параметри порід і ПТС та побудувати кореляційні залежності між геофізичними параметрами і характеристиками геологічного середовища.

Результати комплексних радіометричних досліджень використовуються для контролю радіаційної обстановки та при вирішенні задач нафтогазової геології. За результатами комплексних радіометричних досліджень складаються наукові та науково-виробничі звіти. Матеріали отримані в лабораторії слугують основою для курсових та дипломних робіт студентів геологічного факультету, а також дисертацій аспірантів.

Ведуться дослідження з метою визначення ефективності застосування радіометричних параметрів (альфа- та бета-активності, гамма-спектри) порід-колекторів та їх зв’язків з фільтраційно-ємнісними властивостями. Результати цих досліджень представлені у звіті по НДР «Комплексні геолого-петрофізичні дослідження складнопобудованих порід-колекторів східного схилу Львівського палеозойського прогину.» Звіт про науково-дослідну роботу. / Вижва С.А., Безродна І.М. та інші. НАК «Нафтогаз України», 2011. – 601 с.

За матеріалами досліджень лабораторії радіометрії написано 5 наукових статей.
ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики