Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Наукова робота

Науково-дослідна лабораторія теоретичної та прикладної геофизики


Онищук Іван Іванович

доцент кафедри геофізики, старший науковий співробітник,
кандидат геологічних наук

телефон: +38 (044) 521-33-69

e-mail: oivan@univ.kiev.ua

Кандидат геологічних наук (2005), старший науковий співробітник (2008).

З 1970 р. по 1973 р. навчався в Київській фізико-математичній школі-інтернаті при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, а з 1973 р. по 1978 р. – на геологічному факультеті нашого університету за спеціальністю – геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.

Після закінчення університету 15 років працював на виробництві на посадах геофізика, старшого геофізика, начальника геофізичного загону у ВГО «Північгеологія» та інституті «Союзгазпроект».

З 1992 року працював на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посадах провідного інженера та наукового співробітника Проблемної науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних досліджень гірських порід (1992 – 2002), завідувачем навчальної лабораторії кафедри геофізики (2002 – 2006).

З 1993 р. по 2000 р. на громадських засадах проводив практичні та лабораторні заняття з курсу “Ядерна геофізика”.

Працює завідувачем науково-дослідної лабораторії теоретичної та прикладної геофізики (з 2006 р.) і читає нормативний курс "Ядерна геофізика" з 2007 р. (доцент кафедри геофізики, 0,5 ставки).

Основний напрямок наукової діяльності – застосування методів геофізики при інженерно-геологічних та геоекологічних дослідженнях, петрофізичні дослідження для нафтогазової геології.

Є автором та співавтором 63 друкованих праць у фахових виданнях.

Розробив нормативний курс "Ядерна геофізика".

Брав активну участь у створенні петрофізичної та радіометричної лабораторій кафедри геофізики, в яких проводяться заняття з курсів "Петрофізика", "Ядерна геофізика" та "Основи геофізики". Ці ж лабораторії використовуються для вивчення порід-колекторів нафти і газу та геоекологічних досліджень.

Основні наукові праці:

 1. Шмарьян С.А., Евсеев В.П., Онищук І.І., Костенко Е.А., Корень М.В.Изучение подтопляемых земель. // Киев: Изд. ПГО ?Севукргеология?, 1989. – 8 с.
 2. Вижва С.А., Онищук І.І., Храпак В.В. Дослідження екологічного стану та особливостей техногенних забруднень території дендропарку ?Олександрія?. // Вісник Київського університету ?Геологія? вип. 13. Київ. 1995. С.60-65.
 3. Онищук І.І. Екогеофізичні дослідження забруднення ґрунтів нафтопродуктами. // Державний міжвідомчий науково-технічний збірник - Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – №37 (т.1). – С. 64 – 65.
 4. Онищук І.І. Особливості застосу-вання геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях в Дарницькому районі м. Києва. // Вісник Київського університету. Геологія. – 2001. – Вип. 19 – С. 42-46.
 5. Онищук І.І. Застосування екогеофізичних досліджень при вивченні підтоплених ґрунтів. // Вісник Київського університету. Геологія. – 2001. Вип. 20 – С. 67-70.
 6. Онищук І.І. Геоелектричне вивчення підтоплення центральної частини Національного комплексу “Експоцентр України” // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. – 2002. – № 21. – С. 61-63.
 7. Тютюнник Ю.Г., Онищук И.И. , Шабатура А.В. Удельное электрическое сопротивление генетических горизонтов почв. // РАН. Почвоведение. – 2004. – №2 – С. 209-213.
 8. Вижва С.А., Онищук І.І., Нікіташ О.П. Геоелектрична характеристика родовищ тріщинних вод Українського кристалічного щита. // Вісник Київського університету. Геологія. – 2004. – Вип. 30. – С. 63-66.
 9. Yu.G.Tyutyunnik, I.I. Onyschuk, A.V. Shabatura Electrical Resistivity of genetic soil horisons. // Eurasian Soil Sciences. – 2004. – Vol.37. №2. – P. 177-180.
 10. Вижва С.А., Онищук І.І., Рева М.В., Онищук В.І. Геоелектричні параметри ґрунтів та порід у верхній частині розрізу лісостепової зони України //Геофизический журнал – 2007. – №3. т. 29. – С. 116 – 122.
 11. Онищук І.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення нафтопродуктами. //Вісник Київського університету. Геологія. – 2007. – № 42 – С. 79–83.
 12. Онищук І.І. Дослідження геоекологічного стану територій розміщення гідротехнічних систем за допомогою геофізичних методів/ //Геоінформатика – 2007. – №3 – С. 49–55.
 13. Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І. Вплив параметрів заземлень польової установки мікроелектрозондування на точність вимірювань потенціалу електричного поля. // Вісник Київського університету. Геологія. – 2007. – Вип. 40. – С. 39–41.
 14. Вижва С.А., Рева М.В., Гожик А.П., Онищук В.І., Онищук І.І. Петроелектричні дослідження керну свердловини Чорноморського шельфу //Вісник Київського університету. Геологія. – 2008. – № 44 – С. 4–8.

ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики