Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геоінформатики
на головну сторінку інституту геології >
Про кафедру    Історія    Навчання    Штат   

Ляшенко Дмитро Олексійович

професор кафедри геоінформатики,
доцент, доктор географічних наук

e-mail: liashenko.d@knu.ua, uageog@gmail.com


CV Ляшенко Дмитро Олексійович укр.

Народився 27.07.1971 в м. Києві.

У 1990 р. закінчив з відзнакою Слов’яносербський сільськогосподарський технікум за спеціальністю – геодезія. В 1995 р. закінчив з відзнакою КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю – картографія. У 1995 р. працював в Південно-Західному аерогеодезичному підприємстві на посаді техніка-геодезиста.

З 1994 по 2012 р. працював у Інституті географії Національної академії наук України та брав участь у ряді НДР, зокрема «Національний атлас України: розробка та укладання авторського оригіналу Атласу». За ці роботи нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України. За результатами навчався в аспірантурі Інституту 2000 р. захистив дисертацію «Картографічне дослідження людського розвитку в Україні» на здобуття наукового ступеня к. геогр. н. за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія.

У період з 2003 по 2011 рр. викладав топографо-геодезичні дисципліни на посаді доцента у Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова та Національному авіаційному університеті.

З 2011 по 2020 рр. працював в Національному транспортному університеті на посаді доцента кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою. У 2014 р. отримав вчене звання доцента по цій кафедрі.

В 2018 р. в КНУ імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему “Теоретико-методологічні основи картографування міжнародних зв’язків України” на здобуття наукового ступеня д. геогр. н. за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія. З 2019 по теперішній час член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 географічного факультету при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 1 жовтня 2020 р.

Автор понад 280 наукових, науково-методичних праць та картографічних творів, зокрема ряду монографій у співавторстві (”Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація”, ” Концепція створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні”, ” Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрями розвитку”, одної одноосібної монографії ”Наукові основи картографування міжнародних зв’язків України:” та навчального посібника з грифом МОН ”Картографія з основами топографії”.

Сфера наукових інтересів: геодезія, топографія, картографія, геоінформаційні системи і технології, дистанційне зондування Землі.

Сфера викладацької діяльності:

  • геодезія, топографія, картографія;
  • технології збирання та оброблення просторових даних
  • інфраструктури просторових даних;
  • геоінформаційні системи та технології;
  • дистанційний моніторинг геоекосистем.

ННІ «Інститут геології» кафедра геоінформатики