Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геоінформатики
на головну сторінку інституту геології >
Про кафедру    Історія    Навчання    Штат   
 укр.    рус.    eng.  
адреса:   03022, Київ, вул. Васильківська, 90
телефон:   (044) 431-52-96
e-mail:   geoinf.geology@knu.ua

Кафедра заснована у 2008 році (Наказ №08-2054-04 від 24.11.2008).

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Зацерковний Віталій Іванович.

Кафедра геоінформатики готує бакалаврів (денна форма навчання) на базі повної загальної середньої освіти з нормативним терміном навчання 4 роки та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на нормативний термін навчання 3 роки.

Для бакалаврів, з терміном навчання 4 роки, на кафедрі існують наступні напрямки:

 • Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 103 Науки про Землю, освітня програма: Геологія, спеціалізація «Геоінформатика»;
 • Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво, спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій, освітні програми: Геоінформаційні системи та технології та Оцінка землі та нерухомого майна.

Для бакалаврів, з терміном навчання 3 роки, на кафедрі існують наступні напрямки:

 • Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 103 Науки про Землю, освітня програма: Геологія, спеціалізація «Геоінформатика»;
 • Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво, спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій, освітні програми: Геоінформаційні системи та технології.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються студенти, які здобули ступінь бакалавра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Магістри матимуть можливість навчатися за такими напрямками:

 • Галузь знань: 10 Природничі науки, спеціальність: 103 Науки про Землю, освітня програма: Геоінформатика;
 • Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво, спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій, освітні програми: Геоінформаційні системи та технології і Оцінка землі та нерухомого майна.

Випускники кафедри геоінформатики по спеціальності «геоінформатика» можуть працювати геологами, інженерами, програмістами, адміністраторами та інспекторами в галузі геології та геологорозвідки, видобувної промисловості, охорони навколишнього середовища, природо-, надро- та землекористування, системними адміністраторами.

Випускники кафедри геоінформатики після закінчення магістратури за освітньою програмою Геоінформаційні системи та технології отримують знання в галузі сучасного геоінформаційного забезпечення і систем автоматизованого проектування, ведення автоматизованої земельно-кадастрової системи для використання у земельно-інформаційних системах в органах земельних ресурсів та центрах ДЗК.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, які володітимуть застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, даних дистанційного зондування Землі необхідних при проведенні робіт із землеустрою, в муніципальних інформаційних системах, застосування ГІС для управління територіями.

Магістерська програма за освітньою програмою Оцінка землі та нерухомого майна спрямована на формування спеціальних умінь та знань щодо проведення нормативної та експертної грошової оцінки земельних ділянок, визначення ринкової вартості нерухомого майна, проведення економічної оцінки земель та бонітування ґрунтів, використання систем автоматизації землеоціночних робіт, веденням місцевих та регіональних банків даних про ринкову вартість земельних ділянок та нерухомого майна, обслуговуванням цивільно-правових операцій щодо відчуження нерухомого майна.

Випускники кафедри геоінформатики після закінчення магістратури за освітньою програмою Оцінка землі та нерухомого майна отримують кваліфікацію «магістра із землеустрою та кадастру» та можуть працювати на посадах: головного інженера проектів землевпорядної організації; провідного спеціаліста науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою; заступника начальника районного відділу земельних ресурсів або районної філії центру державного земельного кадастру; головного спеціаліста в органі земельних ресурсів області; головного спеціаліста у центральному апараті Держземагентства України, інспектора з контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель; експерта-оцінювача майнових прав; оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Окремим рішенням Екзаменаційної комісії випускникові можуть бути присвоєні професійні кваліфікації «молодший науковий співробітник» (картографія, топографія) та/або «фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища».

Усі випускники мають чи найкращі перспективи працевлаштування за спеціальністю та в споріднених сферах діяльності.

Сфери діяльності випускників:

 • застосування та розробка комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної інформації;
 • інформаційне супроводження надро- та землекористування;
 • створення електронних карт;
 • планування геологорозвідувальних робіт;
 • проектування та програмування в середовищі геоінформаційних систем;
 • математичне моделювання об’єктів геологічного середовища;
 • технології збору, обробки, збереження та інтерпретації геопросторової інформації;
 • моніторинг небезпечних геологічних і техногенних процесів та екологічного стану природного середовища.

ОКР «БАКАЛАВР»

Бакалаврська програма спеціалізації «Геоінформатика» передбачає вивчення наступних курсів.

Блок математичних дисциплін:

 • прикладний математичний аналіз в геонауках;
 • обчислювальна математика;
 • спектральний аналіз

Блок IT-дисциплін:

 • програмування;
 • програмування у середовищі ГІС;
 • керування базами геоданих;
 • операційні системи та комп'ютерні мережі

Блок спеціальних дисциплін:

 • геоінформаційні системи в геології;
 • геологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондування Землі;
 • методи класифікації в розв`язанні геологічних задач;
 • обробка цифрових зображень в геонауках;
 • моделювання геофізичних параметрів;
 • комплексування геофізичних методів

Під час навчання на спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» студенти будуть вивчати наступні дисципліни.

Блок IT-дисциплін:

 • Веб-програмування;
 • операційні системи та комп'ютерні мережі;
 • керування базами геоданих

Блок спеціальних дисциплін:

 • національна інфраструктура геопросторових даних та новітні інформаційні технології в геодезії, картографії та землеустрою;
 • ГІС-картографування;
 • муніципальні ГІС;
 • основи землеустрою;
 • основи кадастру (земельного та міського);
 • обробка цифрових зображень в геонауках;
 • основи наукових досліджень у ГІС;
 • основи ГІС в кадастрових системах;
 • дистанційне зондування Землі

Навчальним планом спеціальності «Оцінка землі та нерухомого майна» передбачений наступний блок дисциплін.

Блок спеціальних дисциплін:

 • національна інфраструктура геопросторових даних та новітні інформаційні технології в геодезії, картографії та землеустрою;
 • ГІС-картографування;
 • муніципальні ГІС;
 • основи землеустрою;
 • дистанційне зондування Землі;
 • оцінка землі та нерухомого майна;
 • управління земельними ресурсами;
 • земельні ресурси;
 • керування базами геоданих;
 • основи кадастрового обліку;
 • кадастри природних ресурсів (земельний, водний, родовищ корисних копалин);
 • кадастр нерухомості;
 • бонітування ґрунтів та оцінка землі;
 • основи наукових досліджень в ГІС;
 • основи ГІС в кадастрових системах

ОКР «МАГІСТР»

Окрім нормативних навчальних дисциплін та дисциплін вибору інституту, навчальним планом спеціальності «Геоінформатика» передбачений блок дисциплін вільного вибору студента.

Спеціалізація «Математика в геонауках»:

 • статистичний аналіз геологічних даних;
 • прикладна математика в геонауках;
 • методи математичного моделювання в геонауках

Спеціалізація «Дистанційні зондування»:

 • радарна інтерферометрія і неотектоніка;
 • дистанційний моніторинг природно-техногенних систем;
 • автоматизоване дешифрування даних дистанційних зондувань

Спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних»:

 • геоінформаційні технології;
 • інтелектуальний аналіз даних і бази даних;
 • інтелектуальний аналіз даних і штучний інтелект

Магістерська програма спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» передбачає вивчення наступних предметів.

Спеціалізація «Дистанційні зондування і Геоінформатика»:

 • автоматизоване дешифрування даних дистанційних зондувань;
 • геоінформаційні технології;
 • дистанційний моніторинг природно-техногенних систем

Спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних»:

 • методи математичного моделювання в геонауках;
 • інтелектуальний аналіз даних і бази даних;
 • інтелектуальний аналіз даних і штучний інтелект

Під час навчання на спеціальності «Оцінка землі та нерухомого майна» студенти будуть вивчати дисципліни.

За ОП «Оцінка землі та нерухомого майна» (вступ 2021 р.):

Спеціалізація «Дистанційні зондування і Геоінформатика»:

 • Автоматизоване дешифрування даних дистанційних зондувань (Automatic Interpretation of Remote Sensing Data);
 • Дистанційне зондування в проведенні екологічних досліджень;
 • Дистанційний моніторинг природно-техногенних систем;
 • Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією;
 • Науково-дослідницька практика за спеціалізацією.

Спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних»:

 • Методи математичного моделювання в геонауках (Mathematical Modeling in the Geosciences);
 • Аналіз великих масивів даних і бази даних (Big Data & Database);
 • Інтелектуальний аналіз даних і штучний інтелект (Data Mining & Artifical Intellince);
 • Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією;
 • Науково-дослідницька практика за спеціалізацією.

Спеціалізація «Оцінка землі та нерухомого майна»:

 • Інформаційне забезпечення оціночної діяльності;
 • Раціональне використання земельних ресурсів;
 • Правове та технічне забезпечення земельно-оціночних робіт;
 • Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією;
 • Науково-дослідницька практика за спеціалізацією.

За ОП «Оцінка землі та нерухомого майна» (вступ 2022 р.):

Спеціалізація «Дистанційні зондування і Геоінформатика»:

 • Автоматизоване дешифрування даних дистанційних зондувань (Automatic Interpretation of Remote Sensing Data);
 • Дистанційне зондування в проведенні екологічних досліджень;
 • Науково-дослідницький практикум за вибірковим блоком;
 • Науково-дослідницька практика за вибірковим блоком.

Спеціалізація «Оцінка землі та нерухомого майна»:

 • Раціональне використання земельних ресурсів;
 • Правове та технічне забезпечення земельно-оціночних робіт;
 • Науково-дослідницький практикум за вибірковим блоком;
 • Науково-дослідницька практика за вибірковим блоком.

Запрошуємо абітурієнтів розпочати кар’єру в сфері інформаційних технологій в галузі наук про Землю зі вступу на спеціалізацію «Геоінформатика», «Геоінформаційні системи і технології» і «Оцінка землі та нерухомого майна» ОКР «Бакалавр» та спеціальність «Геоінформатика», «Геоінформаційні системи і технології» і «Оцінка землі та нерухомого майна» ОКР «Магістр».

Студенти, що навчаються на кафедрі геоінформатики, оволодівають сучасними інформаційними технологіями, базовими науками про Землю, перед усім геологічного циклу. Мають можливість стажуватися або продовжити своє навчання за кордоном. Поле діяльності майбутніх випускників різноманітне і неосяжне, оскільки геоінформаційні технології стають повсякденною необхідністю в найрізноманітніших галузях і сферах діяльності людини. Чекаємо на тих, хто захоплюється сучасними комп’ютерними технологіями та пов’язує своє майбутнє зі сферою IT.

У випускників є широкі перспективи з працевлаштування.

Гарантуємо набуття знань з циклу геологічних наук, а також комп’ютерних технологій, комп’ютерної графіки, геоінформаційних систем, автоматизації проектувальних робіт.


ННІ «Інститут геології» кафедра геоінформатики