Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра гідрогеології та інженерної геології
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Штат   
 укр.    рус.    eng.  
адреса:   03022, Київ, вул. Васильківська, 90
телефон:   (044) 521-33-16
e-mail:   kiev.univ.hydrogeol@gmail.com

завідувач кафедри:
Кошляков Олексій Євгенович
доктор геологічних наук, професор


Область досліджень

Гідрогеологія:

 • Математичне моделювання геофільтрації.
 • Просторовий аналіз і моделювання гідрогеологічних та інженерно-геологічних об'єктів в ГІС.
 • Оцінка експлуатаційних запасів підземних вод.
 • Технічно-економічне обґрунтування доцільності експлуатації родовищ питних, технічних та мінеральних підземних вод.

Екологічна гідрогеологія:

 • Моніторинг підземних вод урбанізованих територій.
 • Зміни хімічного складу підземних вод під впливом тривалої експлуатації.
 • Комплексна оцінка еколого-гідрогеологічних умов територій з техногенним навантаженням.
 • Радіогідрогеологія осушувальних ландшафтів.

Інженерна геологія:

 • Інженерно-геологічне обґрунтування проектів окремих видів будівництва
 • Інженерно-геологічна оцінка стійкості природних та штучних схилів

Діяльність кафедри

Основні наукові досягнення:

 • Розроблена оригінальна методика моніторингу гідрогеодинамічної складової геологічного середовища урбанізованих територій (на основі ГІС)
 • Створені математичні моделі фільтрації ґрунтових вод для окремих ділянок території м. Києва.
 • Створені еколого-геологічні моделі багатьох регіонів України;
 • Проведена регіональна оцінка експлуатаційних запасів підземних вод території Українського щита;
 • Обґрунтовано водопостачання підземними водами багатьох міст України;
 • Обґрунтовано будівництво інженерних споруд, в т.ч. видатних пам'яток архітектури України - Михайлівського златоверхого собору, Успенського собору Києво-Печерської Лаври;
 • Встановлені основні закономірності розповсюдження авіаційного гасу в ґрунтових водах та заходи ліквідації їх забруднення;
 • Розроблені оригінальні методи лабораторних та польових досліджень процесів масопереносу в підземних водах в усіх умовах порушення термодинамічної та фізико-хімічної рівноваги під впливом техногенних факторів;
 • Розроблені засади радіогідрогеології осушуваних ландшафтів Українського Полісся.

Результати наукових досліджень втілені в 6 докторських і 17 кандидатських дисертаціях, у 30 монографіях і багатьох наукових статтях.

Досягнення в області наукового процесу:

 • кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціалізаціями:
  • гідрогеологія та інженерна геологія (бакалавр),
  • гідрогеологія та екологічна безпека (магістр),
  • інженерна геологія та техногенна безпека(магістр).
 • створені навчальні та науково-дослідні лабораторії: гідрохімічна, вивчення водно-фізичних властивостей та фізико-механічних властивостей ґрунтів; геоінформаційних технологій;


ННІ «Інститут геології» кафедра гідрогеології та інженерної геології