Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геології нафти і газу
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Навчання    Штат    Фото   
адреса:   03022, Київ, вул. Васильківська, 90
телефон:   (044) 259-80-79
e-mail:   gng@univ.kiev.ua

завідувач кафедри:
Карпенко Олексій Миколайович
професор, доктор геологічних наук


У 2008 р. на геологічному факультеті (з 2014 р. ННІ «Інститут геології») відкрито нову спеціалізацію «Геологія нафти і газу».

У 2010 р. відкрито кафедру геології нафти і газу (наказ № 296-32 від 16.04.2010). Це наймолодша кафедра Інститу.

У 2012 р. розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Геологія нафти і газу».

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ – є невід’ємною і надзвичайно важливою ланкою для розвитку нафтогазової галузі будь якої країни. У процесі пошуків проводиться комплекс геолого-геофізичних досліджень, спрямованих на виявлення у надрах скупчень нафти і газу. Розвідувальні роботи спрямовані на встановлення параметрів нафтогазових покладів, визначення їх якісно-кількісних характеристик, обґрунтування доцільності розробки та визначення оптимальної схеми видобутку вуглеводнів. Якість пошуково-розвідувальних робіт залежить від професіоналізму геологів-нафтовиків, використання ними сучасних методів геологічних, геохімічних, літолого-петрографічних, геофізичних, дистанційних та інших досліджень, вміння коректно інтерпретувати отримані дані та робити обґрунтовані висновки.

Підготовка майбутніх магістрів за спеціальністю «Геологія нафти і газу» здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри геології нафти і газу, а також викладачами інших кафедр Інституту та Університету. Крім цього, до навчального процесу залучаються провідні науковці Національної Академії наук України та нафтогазової галузі, які мають значний практичний досвід.

Під час навчання студенти виконують лабораторні і практичні роботи в навчальних та науково-дослідних лабораторіях Інституту. Навчальна практика за спеціалізацією після 3 курсу проводиться на підприємствах м.Полтава та області, які займаються пошуками, розвідкою та видобутком нафти і газу на території ДДЗ. Обробка геолого-геофізичної, геохімічної та літолого-петрографічної інформації з метою створення комплексних моделей нафтогазових родовищ, реконструкції палеосередовища формування покладів та пасток вуглеводнів виконуються на базі обчислювальних класів Інституту з використанням програмного забезпечення провідних геофізичних та нафтогазових компаній світу.

Сфери діяльності випускників:

Випускники кафедри працюють у системі нафтогазової галузі, де залучаються до різних напрямів діяльності: пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів, розробка родовищ нафти і газу, проектування, будівництво та експлуатація підземних сховищ газу, нафто- і газопроводів та інфраструктурних об’єктів. Фахівці зі спеціальності геологія нафти і газу запрошуються на роботу у провідні державні та комерційні компанії, що займаються обробкою, інтерпретацією геолого-геофізичної інформації по нафтогазових об’єктах та перспективних ділянках, геологічним супроводом нафтогазопошукових робіт, розробкою нафтових і газових родовищ.

Випускники кафедри можуть працювати геологами, інженерами, адміністраторами та інспекторами в галузі геології та геологорозвідки, видобувної промисловості, охорони навколишнього середовища, природо-, надро- та землекористування. Також магістри з геології нафти і газу можуть працювати науковими співробітниками, інженерами-дослідниками академічних, галузевих і виробничих наукових, науково-дослідницьких і проектних установ, інститутів та вищих навчальних закладів.

На кафедрі є досвід підготовки докторів PhD при подвійному науковому керівництві з провідними університетами Европи. За 10 років на кафедрі підготовлено 9 кандидатів наук

Випускники кафедри нафти і газу навчаються в аспірантурі: Національної академії Наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Випускники кафедри нафти і газу працюють: в Інституті геологічних наук НАН України, ННІ «Інститут геології», ДНУ «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України», ДТЕК Нафтогаз, Бурісма Холдингс, Компанії «Шлюмберже» (Schlumberger), Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY, ТОВ «ГЕОЮНІТ», ГП «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», ТОВ «Карбон ЛТД», ТОВ Юридичній фірмі «Антіка», компанії «Рінг Юкрейн», будівельній компанії «ДІМ», ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України», ДП «Укрнаукагеоцентр», ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», Інституті геології і геофізики Національної Академії Наук Азербайджану, Інституті нафти і газу Національної академії наук Азербайджану тощо.

Завідувач кафедри – доктор геологічних наук, професор Карпенко Олексій Миколайович.

Презентація освітнього процесу підготовки бакалаврів і магістрів на кафедрі геології нафти і газу


ННІ «Інститут геології» кафедра геології нафти і газу