Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геології нафти і газу
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Навчання    Штат    Фото   
адреса:   03022, Київ, вул. Васильківська, 90
телефон:   (044) 259-80-79
e-mail:   gng@univ.kiev.ua

завідувач кафедри:
Карпенко Олексій Миколайович
професор, доктор геологічних наук


У 2008 р. на геологічному факультеті відкрито нову спеціалізацію «Геологія нафти і газу» (в межах напряму 6.040103 – «Геологія»).

У 2010 р. засновано кафедру геології нафти і газу (наказ № 296-32 від 16.04.2010). Це наймолодша кафедра на геологічному факультеті.

З 2012 р. розпочато підготовку магістрів-геологів за спеціальністю 8.04010305 «Геологія нафти і газу».

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ – це прикладна галузь нафтогазової геологи, яка займається питаннями виявлення та вивчення родовищ нафти і газу. В процесі пошуків та розвідки проводиться комплекс наукових досліджень з прогнозування нафтогазоносності надр і виробничих робіт, спрямованих на виявлення в земній корі скупчень нафти і газу та визначення їх характеристик (типів, розмірів, запасів, умов залягання, промислової цінності тощо) з метою обґрунтування доцільності й способів раціонального видобування вуглеводневої сировини. Робота нафтогазодобувної галузі промисловості базується на використанні достовірно встановлених запасів нафти і газу в надрах відкритих родовищ. Ефективність пошуково-розвідувальних робіт значною мірою залежить від наукового обґрунтування їх проведення (геологічного прогнозу) та раціонального застосування результативних методів і методик в конкретних геологічних умовах.

Підготовка майбутніх геологів за спеціалізацією «геологія нафти і газу» ведеться силами професорсько-викладацького складу факультету. Окрім того, до навчального процесу залучаються провідні фахівці нафтогазової галузі, які мають вчені ступені докторів і кандидатів наук. Під час навчальних занять студенти виконують лабораторні роботи в навчальних та науково-дослідних лабораторіях факультету. Обробка геолого-геофізичної інформації з метою створення комплексних геолого-промислових моделей нафтогазових родовищ, відновлення палеоумов формування пасток та покладів вуглеводнів виконується на базі обчислювальних класів і центру факультету з використанням програмного забезпечення провідних геофізичних та нафтогазових компаній світу.

Сфери діяльності випускників:

Спектр завдань, які вирішують геологи за профілем «геологія нафти і газу», охоплює всі етапи людської діяльності, пов'язаної з пошуками, розвідкою, оцінкою запасів нафтогазових родовищ, розробкою раціональної системи видобутку, з вилученням з надр, транспортуванням та підземним зберіганням вуглеводнів. Процес пошуків та розвідки нафти і газу дуже складний, трудомісткий і з досить високим ступенем ризику. Оцінюючи перспективи нафтогазоносності окремих територій і локальних структур зокрема, фахівці-геологи дуже часто повинні аналізувати значні масиви фактичних даних, одержаних при геолого-геофізичних і геохімічних дослідженнях на різних етапах і стадіях геологорозвідувального процесу. В теперішній час, коли пошуки нових скупчень нафти і природного газу зосереджені переважно або на великих глибинах, або в складно побудованих зонах, такі дані часто характеризуються "шумовими перешкодами" і є неповними, нечіткими й навіть суперечливими та некоректними. Рішення в таких умовах будуть дуже відповідальними, адже мова йде в кінцевому підсумку про доцільність і місце закладання дуже вартісної гірничої виробки - глибокої свердловини. В той же час ніщо не може дати стільки прибутків, як відкриття й розробка великого нафтового або газового родовища.

Випускники кафедри можуть працювати геологами, інженерами, адміністраторами та інспекторами в галузі геології та геологорозвідки, видобувної промисловості, охорони навколишнього середовища, природо-, надро- та земелекористування. Також магістри з геології нафти і газу можуть працювати науковими співробітниками, інженерами-дослідниками академічних, галузевих і виробничих наукових, науково-дослідницьких і проектних установ, інститутів та вищих навчальних закладів.

Завідувач кафедри – доктор геологічних наук, професор Карпенко Олексій Миколайович.


ННІ «Інститут геології» кафедра геології нафти і газу