Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геології нафти і газу
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Навчання    Штат    Фото   

Навчання

Програми підготовки бакалаврів геологів за спеціалізацією «геологія нафти і газу» передбачає вивчення таких дисциплін:

 • Геологія та нафтогазоносність морських басейнів
 • Геоінформаційні системи в геології
 • Технологія буріння
 • Курсова робота з технології буріння
 • Гідрогеологія нафтових і газових родовищ
 • Петрографія порід-колекторів нафти і газу
 • Організація геологорозвідувальних робіт
 • Нафтогазоносні провінції світу
 • Технології розробки нафтогазових родовищ
 • Петрофізика порід-колекторів
 • Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу
 • Мікроскопічні дослідження гірських порід
 • Геофізичні дослідження свердловин
 • Палеонтологія
 • Стратиграфія
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Хімія вуглеводнів
 • Екологічні аспекти пошуків та видобутку нафти і газу
 • Основи нафтогазової геології
 • Загальні проблеми нафти і газу

Дисципліни програми підготовки магістрів за спеціальністю «геологія нафти і газу» орієнтовані на всебічну підготовку фахівців-геологів нафтогазового профілю:

Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Професійна та корпоративна етика
 • Нормативно-правове урегулювання використання надр
 • Геохімія нафти і газу
 • Нафтогазові родовища та підземні сховища газу
 • Hydrogeophysics (Гідрогеофізика)
 • Моделювання родовищ корисних копалин
 • Геологія нафтогазоносних басейнів України
 • Екологічна оцінка проектів використання надр
 • Моделювання нафтогазоносності осадових басейнів
 • Геологічні основи розробки родовищ вуглеводнів
 • Нафта і газ сланцевих порід, ущільнених колекторів, метан вугільних басейнів
 • Earth's Deep Underground Hydrosphere (Глибинна гідросфера Землі)
 • Прогнозування нафтогазоносністі надр
 • Обробка та інтерпретація даних промислової геофізики
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Асистентська практика
 • Магістерська робота

Дисципліни вільного вибору студента:

Спеціалізація «Геологія, пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів
(Petroleum Geology and oil and gas Exploration)»


 • Інформаційні технології в геофізиці
 • Польова нафтогазова геофізика
 • Підрахунок запасів нафти і газу
 • Науково-дослідницька практика за спеціалізацією
 • Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією
Спеціалізація «Нaфтoгазопромислова геологія (Petroleum Prodaction Geology)»

 • Геологічні основи розкриття пластаі
 • Геологічна інтерпретація даних геофізичних досліджень
 • Промислова геофізика
 • Науково-дослідницька практика за спеціалізацією
 • Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією


ННІ «Інститут геології» кафедра геології нафти і газу