Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Абітурієнту

/  Головна /  Абітурієнту / 

набір за скороченою програмою підготовки
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


На денну форму навчання ННІ «Інститут геології» за державним замовленням та/або на контрактній основі на перший курс зі скороченим терміном навчання приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

Детальніше: Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Конкурсний відбір для вступу на навчання здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування.

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,25×П2 + 0,5×П3,

де П1–оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з математики (за шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).

Студенти денного відділення будуть також мати можливість навчатись у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за програмою підготовки офіцерів запасу (за контрактом).
Додаток

Перелік спеціальностей для прийому на навчання
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця)
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
для здобуття освітнього ступеня бакалавра за освітніми програмами «Геологія та менеджмент надрокористування» та «Геоінформаційні системи і технології» за умови вступу на споріднену спеціальність

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Назва Код
1 Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання 5.08010101
2 Землевпорядкування 5.08010102
3 Пошук та розвідка геологічними методами 5.04010301
4 Пошук та розвідка геофізичними методами 5.04010302
5 Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами 5.04010303
6 Розвідування нафтових та газових родовищ 5.04010304
7 Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 5.04010601
8 Прикладна екологія 5.04010602
9 Відкрита розробка корисних копалин 5.05030101
10 Підземна розробка корисних копалин 5.05030102
11 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103
12 Шахтне та підземне будівництво 5.05030104
13 Маркшейдерська справа 5.05030105
14 Буріння свердловин 5.05030106
15 Збагачення корисних копалин 5.05030301
16 Обробка природного каменю 5.05030302
17 Експлуатація нафтових і газових свердловин 5.05030401
18 Випробування свердловин на нафту і газ 5.05030402
19 Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ 5.05030403
20 Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів 5.05030404
21 Обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
22 Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
23 Будівництво та експлуатація будівель i споруд 5.06010101
24 Будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103
25 Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104
26 Будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій 5.06010108
27 Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів 5.06010109
28 Будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110
29 Будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111
30 Будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
31 Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302
32 Картографічні роботи 5.08010103
33 Природно-заповідна справа 5.09010304

 
Інститут геології