Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Структура

/  Головна /  Структура / 

Лабораторія мікропалеонтології та біостратиграфії


Лабораторія Мікропалеонтології та біостратиграфії Київського національного університету імені Тараса Шевченка фактично єдина лабораторія в Україні по дослідженню викопних мікроорганізмів (спори, пилок, акрітархи, форамініфери та ін.). Основною її перевагою є висококваліфікований штат з великим практичним досвідом дослідження мікропалеонтологічних викопних решток Антарктиди; Чорного, Азовського, Каспійського морів; Карпат; Атлантики та інших куточків світу.

Області використання. Дослідження, що проводяться на базі лабораторії, використовуються при стратиграфічному розчленуванні та кореляції морських відкладів, визначенні палеогеографічних умов осадконакопичення, пошуках вуглеводневих родовищ в шельфових зонах.

Методика проведення робіт.
Мікропалеонтологічний метод, об’єктом якого є залишки вапнякових та кременистих скелетів організмів – форамініфери, радіолярії та ін. Завдяки швидким змінам цих організмів, їх різноманіттям та швидкому розповсюдженню в морях та океанах, з’являється можливість детального розчленування відкладів.

Спорово-пилковий метод базується на вивченні спор та пилку, що мають властивість добре зберігатися та розноситися вітром на значні території у великих кількостях. Все це робить їх гарним індикатором при співставленні морських, континентальних та лагунних відкладів; відтворенні палеогеографічних умов.

Процедура виділення мікрофітофосилій є досить трудоємкою та коштовною. Найбільші труднощі виникають при роботі з такими розчинами як пірофосфат натрія, соляною кислотою та ін. Відповідно при використанні тяжких розчинів різко збільшуються витрати на підготовчий етап, час обробки проб, витрати на обладнання, препарати та їх утилізацію, витрати пов’язані із забрудненням навколишнього середовища.

Наша лабораторія якісно відрізняється від інших не лише кваліфікованими лаборантами, а й принципово новими методологічними підходами по виділенню мікробіоти піщано-глинистих груп порід. Головна суть цих підходів полягає у застосуванні лише дистильованої води та перекисі водню (Ольштинська О.П.), що в рази підвищує потужність робіт та суттєво знижує витрати. При цьому якість результатів не нижче традиційних методів обробки осадових порід. Тобто можна виділяти багаті комплекси мікроорганізмів без застосування тяжких рідин в якості сепараційного матеріалу.

Таким чином, дана методика дозволяє проводити ідентифікацію горизонтів за допомогою не великої кількості зразків (керна), що дуже зручно при бурових роботах, а головне економічно маловитратно. Безумовно наша методика роботи з пробами має свої недоліки, одначе вона проста та зручна, коли необхідно к короткий термін опрацювати великі об’єми матеріалу.

На базі лабораторії проводяться заняття з навчальної дисципліни «Мікропалеонтологія» для студентів ОКР «Магістр», практичні заняття з навчальної дисципліни «Палеонтологія» та наукова робота студентів, аспірантів, співробітників.


Нижче вказані роботи, що проводилися останніми роками на базі лабораторії.

Тимченко Ю.А.

 1. Ольштынская А. П. Кремнистые микрофоссилии как показатель трансформации современных донных осадков различных участков Черного моря / А. П. Ольштынская, Ю. А. Тимченко // Збірник наукових праць Ін-ту геологічних наук НАН України. – К., 2010. – Вип. 3. - С. 174-180.
 2. Тимченко Ю. А. Сезонні зміни комплексів діатомових водоростей у районі Чорноморського експериментального полігону (південне узбережжя Криму) / Ю. А. Тимченко // Вісник Київського університету. Геологія. – 2011. – № 53. – C. 13–17.
 3. Тимченко Ю. А. Нижне-среднеголоценовые комплексы диатомей Тендровско-Каркинитской части шельфа Черного моря и их стратиграфическое значение / Ю. А. Тимченко // Тектоніка і стратиграфія. – 2012. – Вип. 39. – C. 137–144.
 4. Тимченко Ю. А. Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення / Ю. Тимченко, Є. Насєдкін // Вісник Київського університету. Геологія. – 2012. – № 58. – С. 4–10.
 5. Тимченко Ю. А. Реконструкція обстановок осадконакопичення в прибережній частині Чорного моря в пізньому плейстоцені-голоцені (на основі діатомового аналізу) / Ю. А. Тимченко // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів: Матеріали XXXIV сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – К., 2012. – С. 135-136.
 6. Тимченко Ю. А. Соотношения экологических групп ископаемых диатомовых водорослей как инструмент реконструкций палеообстановок на шельфе Черного моря (Украина) / Ю. А. Тимченко // Актуальные проблемы современной альгологии: Тезисы докладов IV Международной конференции (Киев, 23-25 мая 2012 г.). – К., 2012. – С. 300-301.
 7. Tymchenko Yu. A. Diatom ecological groups as a tool for reconstructing Holocene coastal sedimentary environments in the North-Western shelf of the Black Sea / Yu. A. Tymchenko // At the edge of the sea: Sediments, geomorphology, tectonics and stratigraphy in Quaternary studies: INQUA SEQS 2012 Meeting (Sassari, Sardinia, Italy Sept. 26-27 2012): Programme and Abstract Book. – Sassari, 2012. – P. 93-94.

Огієнко О.С. (асистент кафедри загальної та історичної геології)

 1. Крочак М.Д., Огієнко О.С. Діагенетичні стяжіння у відкладах буромської світи (верхній альб-нижній сеноман) Канівських дислокацій // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (м. Київ, Інститут геологічних наук НАН України,6-11 жовтня. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 55
 2. Огиенко О.С. Таксономический состав комплексов Bacillariophyta из четвертичных осадков моря Скоша (Антарктика) // Альгология. – 2015, – том 25, № 3. с. 297-305
 3. Огиенко О.С., Тимченко Ю.А. Влияние позднеголоценовых колебаний климата на обстановки седиментации в акватории Антарктического полуострова // Вісник Київського університету. Геологія. – 2015. – № 69(2). – C. 11-16.
 4. Огиєнко О.С. Диатомовые комплексы поверхностных отложений пролива Пенола (Западный сектор Антарктики) / Огиєнко О.С. // Диатомовые водоросли: морфология, систематика, флористика, экология, палеогеография, биостратиграфия. XII міжнародна конференція діатомологів, Москва 2011, 19-24 вересня, 248-250с.
 5. Огієнко О.С. Еволюція діатомових комплексів північно-західного шельфу Чорного моря в пізньому плейстоцені – голоцені / Огієнко О.С. // Сучасні проблеми геологічних наук: ІІ Всеукр. молодіжна конф.-школа (Київ, 12-15 квіт. 2010 р.).
 6. Огієнко О.С. Особливості поширення діатомових водоростей у поверхневому шарі осадків в районі Аргентинських островів / Огієнко О.С. // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів XXXIV сесія палеонтологічного НАН України, Дніпропетровськ 2012, 28-31 травня, 136-137с.
 7. Огієнко О.С. Біофаціальна характеристика за діатомовими водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. – 2015 №3. – с. 82-90
 8. Огієнко О.С. Знахідки міоценових діатомітів у четвертинних донних відкладах Південної частини моря Скоша, Антарктика // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: матеріали XXXV сесії палеонтологічного товариства НАН України. (Львів, 19-22 травня. 2014 р.). – Київ, 2014. – С. 110-111
 9. Огієнко О.С. Розподіл комплексів діатомових водоростей у поверхневому шарі донних відкладів північно-західної частини Антарктичного півострова за морфоструктурними зонами шельфу // Вісник Київського університету. Геологія. – 2015. – № 68(1). – C. 14–20
 10. Різноманіття роду cocconeis в морських донних відкладах українського сектора Антарктики / Огієнко О.С. // Комплекс стратиграфічних методів під час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України: Львів 2012, 04-06 жовтня, 54-55с.
 11. Ogienko О., Tymchenko Yu. Late Pleistocene – Holocene transformation of diatom assemblages at the Black Sea Noth- Shelf Western SEQS / Огиєнко О.С. // Четвертичная стратиграфия и палеонтология южной России: взаимосвязи между Европой, Африкой и Азией: 2010 SEQS конф.(Ростов-на-Дону, Россия, 21-26 июня, 2010). Ростов- на-Дону.
 12. Ogienko O.S. Taxonomic Composition of Diatom Assemblages (Bacillariophyta) from the Quaternary Deposits, Scotia Sea (Antarctic) // International Journal of Algae – 2015. – Vol. 17. Is. 3. – Pp. 211-218.

Попова Л.В.

 1. Горобец Л.В., Попова Л. В. Знахідка субфосильних решток Spermophilus superciliosus на Канівщині: коли ж насправді вимерла тундро-степова фауна / Попова Л. В. // Современные проблемы геологических наук: Сб. научных трудов. —К., 2013.
 2. Попова Л. В. Геоморфологический критерий определения геологического возраста пещерного палеолита Крыма / Попова Л. В., // Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований : сб. статей— Ростов-на-Дону, 2013.
 3. Попова Л.В Огієнко О.С., Сокольський Т. Викопні еласмобранхії та стратиграфія крейдових відкладів Канівщини // Вісник Київського університету. Геологія. – 2015. – № 68(1). – C. 10–14

Менасова А.Ш.

 1. Крочак М. Д. Менасова А.Ш. Геологические памятники района Каневских дислокаций (Черкасская область) и их современное состояние / Менасова А.Ш. // Вісник ННПМ НАНУ, 2011
 2. Менасова А.Ш., Огиенко О.С. Опалоформирующая роль растительных остатков в коре выветривания // ScienceRise. – 2016. – № 3/1 (20). – С. 21-25 DOI: 10.15587/2313-8416.2016.62655

 
Інститут геології