Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Навчання

/  Головна /  Навчання / 

практики


Навчальні та виробничі практики є однією з найважливіших складових у системі підготовки фахівців на геологічному факультеті, тому їм приділяється велика увага. В системі підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів існують наступні види практик.

Студенти, які навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" проходять три навчальних та одну переддипломну практики:

 • Навчальна геологічна з застосуванням топографічних методів
  Проводиться після весняної сесії на І курсі протягом 5-ти тижнів на базі Канівського природного заповідника та на базі СОТ «Мрія» (с. Плюти) (топографічна частина). Практика присвячена закріпленню загальних геологічних знань та складанню топографічної карти окремої ділянки. Відповідає за проведення практики кафедра загальної та історичної геології. До топографічної частини практики залучаються викладачі кафедри геодезії та картографії географічного факультету.

 • Навчальна практика з геологічної зйомки, буріння та застосування геофізичних методів
  Проводиться після весняної сесії на ІІ курсі протягом 5-ти тижнів. Бурова частина практики проходить у м. Києві на базі профільних галузевих інститутів. Друга частина – в Бахчисарайському районі АР Крим, в районі сіл Скалисте, Трудолюбівка та Прохолодне. Друга частина практики присвячена геологічному картуванню. Відповідає за проведення практики кафедра загальної та історичної геології, до проведення практики залучаються викладачі з інших кафедр.

 • Навчальна зі спеціальності
  Проводиться після весняної сесії на ІІІ курсі протягом 3-х тижнів для студентів кожної спеціалізації окремо. Для спеціалізації «Геологія» практика проводиться в районі середньої течії р. Опір (с. Гребенів, Сколівський район, Львівська область) для студентів, які спеціалізуються на кафедрі загальної та історичної геології, та в районі середньої течії р. Тетерів (с. Городське, Коростишівський район, Житомирська область) для студентів, які спеціалізуються на кафедрі геології родовищ корисних копалин. Для спеціалізації «Геохімія і мінералогія» практика проводиться на геологічних об’єктах Північно-Західної частини Українського щита в експедиційному режимі. Для спеціалізацій «Гідрогеологія» та «Геофізика» – в с. Плюти Київської області на базі університетського спортивно-оздоровчого табору «Мрія».

 • Виробнича практика бакалавра
  Проводиться на ІІІ курсі після проходження практики зі спеціальності. Термін практики – два тижні. Практику студенти проходять на базі геологічних підприємств, в наукових установах НАН України та в галузевих науково-дослідних інститутах. Матеріали, зібрані під час проходження практики, є основою для самостійних досліджень студентів, за результатами яких пишуться наукові та курсові роботи.

Студенти, які навчаються за програмою освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", проходять переддипломну практику, а за програмою "Магістр" - асистентську та переддипломну практики:

 • Переддипломна практика спеціаліста
  Проводиться протягом 5-ти тижнів на початку І семестру в вересні місяці перед початком лекційних занять. Головна мета практики – отримати досвід практичної роботи за фахом на базі профільних геологічних підприємств та установ, а також зібрати оригінальні матеріали, які є основою для самостійних досліджень, за результатами яких пишеться дипломна робота спеціаліста.

 • Переддипломна практика магістра
  Проводиться протягом 5-и тижнів після 2-ого семестру магістратури. Базами практики можуть бути виробничі та наукові організації, де студенти, працюючи в польових експедиціях чи здійснюючи камеральну або лабораторну обробку зібраного матеріалу, поглиблюють та закріплюють теоретичні знання з фахових дисциплін, збирають фактичний матеріал для виконання магістерської роботи. На відміну від інших переддипломних практик, зібраний студентами матеріал є основою для самостійних досліджень, які стосуються наукових питань, результати вирішення яких проходять апробацію на наукових конференціях до захисту магістерської роботи.

 • Асистентська практика магістра
  Проводиться для студентів-магістрів другого року навчання у четвертому семестрі. Під час цієї практики вони задіяні в проведенні практичних або лабораторних робіт, де набувають першого досвіду викладацької діяльності.

 
Інститут геології