Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Покалюк Володимир Васильович

доцент кафедри загальної та історичної геології,
доктор геологічних наук

телефон: +38(044) 431-04-41, 64-41 (внутрішній)

e-mail: pvskan@ukr.net


CV Покалюк Володимир Васильович укр.

Народився 03.07.1960 в м. Конотоп.

У 1982 році закінчив геологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.
З 1982 по 1986 рр. працював у Криворізький геолого-розвідувальній експедиції ПГО «ПівденьУкрГеологія» на посадах інженера-геолога, старшого геолога.
У 1986-1988 рр. навчався в аспірантурі Відділення металогенії ІГФМ АН УРСР , м. Київ.
У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата геолого-мінералогічних наук.
У 1989 – 2011 рр. працював у ВМ ІГФМ, Держ. наук. центр РНС НАН та МНС України, ІГНС НАН та МНС України на посадах молодшого наукового співробітника (1988-1990), наукового співробітника (1990-1997), старшого наукового співробітника (1997-2011). У 2007 отримав наукове звання старшого наукового співробітника.
У 2011-2014 рр. навчався у докторантурі Київського національного університету «Інститут геології». У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.
3 2014 по теперішній час працює в Державній установі «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» на посадах: старшого наукового співробітника (2014-2017); в.о. завідувача відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки (2017-2018); провідного наукового співробітника відділу спеціальної металогенії (2019- теперішній час).
З 2015 р. по теперішній час працює за договором суміцництва у ДУ «Інститут геології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на посаді доцента.

Сфера наукових досліджень

 • Геологія рудних і нерудних родовищ: мінерагенія заліза, золота, урану, торію та супутніх елементів.
 • Загальна та регіональна геологія: седиментогенез, вулканізм, літогенез та рудогенез у ранньому докембрії; формаційний аналіз; петрохімія та геохімія літогенезу і вулканізму; палеотектонічні і палеогеографічні реконструкціі; регіональна геотектоніка та геодинаміка; карстологія та спелеологія.
 • Мінерально-сировинна база України та світу.
 • Тектоно-лінеаментний аналіз; космодешифрування.

Відзнаки та нагороди

 • Нагороджен почесною грамотою Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2020 р.).

Автор понад 140 наукових праць.

Основні праці:

 • Покалюк В.В., Кулиш Е.А. Геология и литогенез досаксаганских метаморфических комплексов Криворожского железорудного бассейна. – Киев: ЛОГОС, 2004. – 245 с.
 • Кулиш Е.А., Комов И.Л., Яценко В.Г., Покалюк В.В., Крамар О.А., Земсков Г.А. Стратегические минеральные ресурсы Украины для ядерной энергетики. – К.: Логос, 2010. – 287 с.
 • Покалюк В.В. Литогенез в раннем докембрии Криворожского железорудного бассейна / LAP LAMBERT Academic Publishing: 2017. – 461 p. ISBN 978-3-330-32486-6
 • Покалюк В.В., Ломакин И.Э., Верховцев В.Г., Кочелаб В.В. Тектонолинеаментный каркас Причерноморского региона и сопредельных территорий // Український журнал дистанційного зондування Землі. – № 28 (2021) 26–44. https://doi.org/10.36023/ujrs.2021.8.1.189
 • Покалюк В.В., Верховцев В.Г. Тектоно-стратиграфічні комплекси як найбільш великі підрозділи у складі палеопротерозою Українського щита. Геологічний журнал. 2021. № 4 (377). С. 17—28. https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2021.4.240063

Викладає курси:

 • Геодинаміка геосфер, ОС «магістр», 2 курс, (2022, 2020), лекції, практичні
 • Структурна геологія та геологічне картування, ОС «бакалавр», 1-2 курс, (2015, 2016, 2019-2021), лекції, практичні
 • Геологія докембрію, ОС «магістр», 2 курс, (2021), лекції, практичні
 • Моделювання геологічних процесів, ОС «Магістр», 2 курс, (2020), лекції
 • Сучасні методи та технології обробки даних дистанційного зондування Землі. Аналіз лінеаментів, ОС «магістр» 2 курс, (2021), лекції

 
Інститут геології