Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Демидов Всеволод Кирилович

доцент кафедри геоінформатики,
кандидат фізико-математичних наук

Народився 10.02.1979 в м. Житомир, Україна.

У 1999-2005 р.р. навчався на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримав диплом із відзнакою за спеціальністю “Геофізика”.

З 2005р. по жовтень 2008р. навчався в аспірантурі при кафедрі геофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив дисертацію (наук. керівник – доктор геол. наук, проф. Вижва С.А.), у спеціалізованій вченій раді геологічного факультету Д 26.001.42 зі спеціальності 04.00.05 – геологічна інформатика на тему “Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища”.

Працює у Київському університеті з 2008 р. На викладацькій роботі – з 2008 р. З листопада 2008 року займає посаду асистента кафедри геоінформатики.

Викладає курси “Програмування”, “Прикладне програмування в геології”, “Інтернет технології в галузі наук про Землю”, “Геоінформаційні системи”, “Програмування в ГІС”, читав курси “Геоінформатика”, практичні заняття з курсів “Математична статистика та обробка геологічної інформації”, “Обчислювальна математика”, “Операційні системи та локальні мережі”, для студентів геологічного факультету. Керує написанням курсових і дипломних робіт студентами спеціальності “геоінформатика”.

З 2015 року виконує обов’язки куратора студентів I-го курсу магістратури спеціальності “геоінформатика”.

Є лауреатом премії НАН України для молодих вчених та премії імені Тараса Шевченка для молодих вчених університету.

Має Подяку державної служби геології та надр України (2013р.).

З 2012 по 2015 рр. займав посаду заступника декана геологічного факультету з навчальної роботи.

Брав участь у науково-досліднних роботах: “Моніторинг та прогнозна оцінка стану природних систем та природно-техногенних комплексів на основі моделювання геологічних процесів”, “Петрофізичні дослідження складнопобудованих порід-колекторів Дніпровсько-Донецької западини та Волино-Подільського регіону з метою визначення структури пустотного простору та ємнісно-фільтраційних характеристик”, “Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів” та інших.

Брав участь у сезонній 19-й Українській антарктичній експедиції на станцію Академіка Вернадського з 27 березня по 20 квітня 2014 р., де проводив роботи для отримання додаткової інформації щодо поля атмосферної електрики Землі.

Брав активну участь у 24 Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Є автором 30 наукових публікацій з математичної статистики, геоінформатики, математичного моделювання, розробок геологічних баз даних, сейсмології (з них 10 – статті у фахових виданнях).

Сфера наукових інтересів:

  • математична статистика;
  • геоінформатика;
  • математичне моделювання;
  • прикладне програмування;
  • сейсмологія;
  • потенційні поля;
  • поля атмосферної електрики.

 
Інститут геології