Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Якимчук Микола Андрійович

доцент, завідувач кафедри геоінформатики,
доктор технічних наук

Закінчив геологічний (1976) та механіко-математичний (1983) факультети Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Міжнародний інститут менеджменту (1995).

Ініціатор відродження, розвитку та популяризації в Україні наукового напряму – геоінформатика. Започаткував і є головним редактором фахового наукового видання журналу “Геоінформатика” (2002), збірника наукових праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики” (2004). Створив і очолює Всеукраїнську асоціацію геоінформатики (2003). Обраний Головою Українського осередку Європейської асоціації геовчених і інженерів (EAGE), 2004 р.

Ініціював відновлення спеціальності 04.00.05 – “Геологічна інформатика”, затвердженої Наказом ВАК України № 377 від 23.06.2005 р. у переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

Завдяки активній позиції М.А. Якимчука відновлено роботу спецради з захисту дисертацій з геоінформатики при Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.42 при КНУ з захисту докторських дисертацій зі спеціальності 04.00.05 – “геологічна інформатика” (геологічні науки й фізико-математичні науки). (2005).

Виконуючи рішення IY Міжнародної конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” (30 березня – 1 квітня 2005 р., м. Київ) ініціював відкриття на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка освітнього напрямку “геоінформатика” для підготовки фахівців з сучасних комп’ютерних технологій обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації (2008).

Є автором 495 наукових праць. Серед публікацій – 11 монографій, 30 науково-методичних праць, наукові статті, підручники для студентів, брошури, препринти, тощо. Створив програмне забезпечення розв’язку прямих і обернених задач геології і геофізики для мікро ЕОМ, підготував курси лекцій з математичної геофізики, обробки геологічної інформації і інтерпретації геофізичних полів. Видав понад 10 учбово-методичних робіт з моделювання гравітаційних та потенційних геофізичних полів, розв’язку задач промислової геофізики та петрофізики, статистичної обробки геофізичної інформації, а також рекомендації з обробки економічної інформації. Видав у співавторстві підручник для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти “Основи геофізики” (2000) та навчальний посібник – Англо-російсько-український словник з геоінформатики (2007).

Ключовою темою наукових робіт М.А. Якимчука в останні роки є розробки теоретичних основ та методологічних принципів геоінформатики. У співавторстві з професором А.Є. Кулінковичем видана серія монографій “Проблемы геоинформатики” та серії статей “Геоінформатика: історія становлення, предмет, метод, задачі”(сучасна точка зору).

Проводить координаційну діяльність з питань підвищення рівня інформатизаційної забезпеченості Відділення наук про Землю НАН України, впровадження сучасних методів і методик геологічних досліджень із застосуванням міжнародновизнаних підходів і стандартів менеджменту та маркетингу. Голова оргкомітету I-VIII Міжнародних наукових конференцій “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” (2002-2009рр.,м. Київ). Учасник багатьох світових форумів, міжнародних конгресів та конференцій, де представляв нашу вітчизняну геологічну науку.


 
Інститут геології