Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Безродна Ірина Миколаївна

старший науковий співробітник, доцент кафедри геофізики,
кандидат геологічних наук


заступник директора з науково-педагогічної роботи

Після закінчення у 1986 році Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка працювала інженером ІІІ, ІІ та І категорій кафедри геофізики, провідним інженером, молодшим науковим та науковим співробітником лабораторії Теоретичної та прикладної геофізики геологічного факультету.

З 1997 р. Безродна І.М. (зараз на посаді доцента 0,5 ст.) на громадських засадах, погодинно та за сумісництвом читає лекції та проводить лабораторні заняття з студентами-геофізиками з курсів «Промислова геофізика та обробка даних на ЕОМ» (5 курс), «Петрофізика» (3 курс), а також лабораторні роботи для студентів 2 курсу всіх спеціальностей факультету з курсу «Геофізика», керує науковою работою студентів.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики». Розроблена методика «Кількісної оцінки структури пустотного простору та прогнозу продуктивності порід-колекторів за даними ГДС і петрофізики» впроваджена в виробництво в Полтавській експедиції по геофізичним дослідженням в свердловинах.

Головним напрямком наукової діяльності Безродної І.М. є дослідження актуальних проблем сучасної геофізики – дослідження структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів методами геофізичних досліджень свердловин та петрофізики, математичне моделювання акустичних і пружних параметрів складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу, аналіз петрофізичних досліджень.

Нині Безродна І.М. є відповідальним виконавцем д/б теми «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів» (№ 11БФ049-02), проводить наукові роботи в розділі «Розробка теоретичних основ геофізичної томографії складнопобудованих геологічних середовищ».

Наукова діяльність нерозривно пов’язана з виконанням планів науково-дослідних тем в рамках програми «Надра» Фонду фундаментальних та прикладних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка та госпдоговірних робіт, включених в тематичний план наукових досліджень виробничих на наукових підприємств України: ДГП «Укргеофізика», УкрДГРІ, ІФНУНГ, НАК «Нафтогаз України».

З 1994 року – профорг кафедри геофізики.

Має понад 60 наукових робіт.

Основні наукові праці:

  • Прогноз и оценка структуры пустотного пространства, емкостных и фильтрационных свойств сложнопостроенных пород-коллекторов на основе данных промысловой геофизики – НТВ «Каротажник», м. Тверь, Росія, № 3-4, 2005 (у співавтор.);
  • Математичне моделювання ефективних пружних і акустичних параметрів складнопобудованих карбонатних порід-колекторів . - Вісник Київського ун-ту, Геологія, – К., в. 42, 2007;
  • Новый метод математического моделирования эффективной проницаемости карбонатных коллекторов. – Геофізичний журнал, № 1, т.30, Київ, 2008 (у співавтор.);
  • Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії. – Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатики. – 2010 (у співавтор.);
  • Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газ. Монографія. ВПЦ "Київський університет". – 2011 (у співавтор.);
  • Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя. Монографія. ВПЦ "Київський університет". – 2011 (у співавтор.);
  • Аналіз пористості карбонатних відкладів карбону Руденківсько-Пролетарського регіону за результатами петрофізичних досліджень Геоінформатика, №1. 2012 (у співавтор.)

Нагороди:

Подяка Президії Національної академії наук, 28.10.2009.
Подяка профкому Київського національного університету імені Тараса Шевченка, квітень, 2010
Почесна грамота Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", квітень, 2010
Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за значні успіхи в навчальній, науковій, виховній та господарчій роботі та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня, 2012


 
Інститут геології