Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Безродний Дмитро Анатолійович

доцент кафедри геофізики,
кандидат геологічних наук

телефон: +38 (044) 521-33-42

e-mail: manific@univ.kiev.ua

Народився 10.04.1961 в м. Хабаровськ (Росія).

Після закінчення у 1986 геологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка працював у Північному державному регіональному геологічному підприємстві «Північгеологія» на інженерних посадах.

Працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: з липня 1997 р. – інженер І категорії, з грудня 1997 р. – завідувач навчальної лабораторії кафедри геофізики, в 2002–2010 рр. – асистент кафедри геофізики, з 2010 р. – доцент кафедри геофізики геологічного факультету.

З 2011 по 2013 р. – заступник декана по практикам. В 2013 – вчений секретар вченої ради геологічного факультету.

З 2013 року – директор Коледжу геологорозвідувальних технологій при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

В 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу».

Розробив і читає нормативні та спеціальні курси лекцій: «Гравіметрія», «Магнітометрія», «Геофізика і геофізична гідродинаміка», «Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу», «Польова нафтогазова геофізика».

За період роботи в університеті проводив лабораторні і практичні заняття для студентів геофізиків, гідрогеологів, геохіміків з курсів: «Основи геофізики», «Магнітометрія», «Гравіметрія», «Електрометрія», «Ядерна геофізика», «Англійська мова», «Near surface geophysics», «Hydrogeophysics», науково-дослідницький та спец. практикуми.

Фахівець з вивчення анізотропії акустичних властивостей порід, тектонофаціального аналізу метаморфічних порід, екогеофізичних досліджень, аналізу граві-магнітних даних.

Автор понад 50 наукових праць, з яких 1 монографія та 1 посібник. Співавтор патенту «Акустичний спосіб структурного аналізу мінералів».

Основні праці:

  • Продайвода Г.Т., Безродний Д.А., Продайвода Т.Г. Акустический метод определения функции распределения ориентации минералов и микротрещин полиминеральных горных пород // Геофізичний журнал, 2005. С. 54-61
  • Безродний Д.А. Математичне моделювання тектонофацій мезозони на основі акустичного аналізу метаморфічних порід Кривбасу. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія. 2008. № 44;
  • Вижва С.А., Безродна І.М., Безродний Д.А. Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії // Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатики, 2010. – С.131-141
  • Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. Акустичний текстурний аналіз метаморфічних порід Криворіжжя. / Монографія. – ВПЦ Киів.ун-т, 2011, 368 с.
  • Безродний Д.А. Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення геологічних задач // Вісник Київського ун-ту, Геологія, Київ, в.56. 2012. – С. 17-21.
  • Продайвода Г.Т., Безродний Д.А Акустичний текстурний аналіз гірських порід // Навчальний посібник. – ВПЦ "Київський університет". – 2012. – 303 с.

 
Інститут геології