Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Вижва Сергій Андрійович

професор, завідувач кафедри геофізики,
доктор геологічних наук


проректор з наукової роботи, заслужений працівник освіти України

телефон: +38 (044) 521-33-42 (кафедра геофізики), 259-70-29 (деканат)

e-mail: vsa@univ.kiev.ua

У 1982 році закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин". В 1982–1985 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, працював молодшим науковим співробітником Базової петрофізичної лабораторії.

З 1985 по 1989 роки працював в Комплексній геофізичній партії Дніпровської геолого-геофізичної експедиції ДГП «Північукргеологія» на посадах геофізика, начальника загону, головного інженера партії.

З 1989 року перейшов на роботу в Базову петрофізичну лабораторію НДЧ геологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, де працював на посаді провідного інженера до 1992 р.

З 1992 року на викладацькій роботі на кафедрі геофізики геологічного факультету університету: 1992–1997 – асистент, 1998–2002 – доцент, з 2002 р. – завідувач кафедри геофізики, з 2007 по 2012 рр. – декан геологічного факультету.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка методу математичного моделювання акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу», в 2004 р. – докторську дисертацію «Теорія та методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів». В 1998 р. отримав вчене звання доцента, а в 2005 р. - професора кафедри геофізики.

Розробив і читає курси:

  • Вступ у геофізику
  • Ядерна геофізика
  • Економіка, організація та планування геофізичних робіт
  • Математичне моделювання геофізичних параметрів на ЕОМ

Брав участь у розробці галузевих стандартів освіти.

Зараз викладає курс «Фізика Землі».

Автор понад 160 наукових та 11 навчально-методичних робіт, серед яких 2 монографії «Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів» (2004), «Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти» (2008, разом з Винниченко О.Б., Кендзерою О.В.), навчальний посібник «Математичне моделювання геофізичних параметрів на ЕОМ» (1999, у співавторстві з Г.Т. Продайводою), 2 навчальні посібники в допомогу розвитку англійської мови професійного спрямування (2003, у співавторстві з І.М. Байсарович, А.П. Гожиком та ін.), підручники «Екологічна геологія» (2006, разом з Коржневим М.М. та ін.), «Ядерна геофізика» (2009, разом з Онищуком І.І.).

Розвиває в університеті наукові напрямки, пов’язані з комплексними дослідженнями складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу, математичним моделюванням ефективних геофізичних характеристик неоднорідного геологічного середовища, моніторингом небезпечних геологічних процесів та прогнозуванням природних і техногенно–природних катастроф. З 2000 р. – координатор щорічної Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». Є організатором і науковим керівником Центру геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища.

З 2005 р. очолює Спеціалізовану раду з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей геофізика та геоінформатика (геологічні та фізико-математичні науки), член Спеціалізованої ради з захисту дисертацій при Інституті геофізики НАНУ. Підготував 8 кандидатів наук.

Є одним із ініціаторів створення нової спеціальності геоінформатика та відкриття відповідної кафедри на геологічному факультеті університету.

Вижва С.А. є головним редактором Вісника Київського університету, серія "Геологія"; членом редколегій журналів «Геоінформатика», «Геодинаміка», «Геофізичного журналу».

Стипендіат Кабінету Міністрів України (1994–1996).

Нагороджений відзнаками Голови Київської міської держадміністрації за досягнення в науці та освіті: Почесною грамотою (2002), Знаком пошани (2007); Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2004), галузевими відзнаками Державної геологічної служби: Знаком Почесний розвідник надр, медаллю Л.І. Лутугіна.

У 2009 р. Указом Президента йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».


 
Інститут геології