Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Кошляков Олексій Євгенович

професор ,
доктор геологічних наук

телефон: +38 (044) 521-33-16


CV Кошляков Олексій Євгенович укр.

Народився 29 липня 1957 р. в м. Києві.

Закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка в 1979 р. за спеціальністю «гідрогеологія та інженерна геологія». Кандидат геолого-мінералогічних наук (з 1990 р.), доцент (з 1998 р.), доктор геологічних наук (з 2011 р.), професор кафедри гідрогеології та інженерної геології (з 2016 р.). Працює на кафедрі гідрогеології та інженерної геології геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посадах: інженер (1979 р.), асистент (1980 р.), доцент (1993 р.), завідувач кафедри (2001 р.-2023 р.).

Напрямки наукової діяльності:

Гідрогеологічне моделювання, геоінформаційні системи в геології, екологічні проблеми підземної гідросфери, охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів при розробці родовищ корисних копалин.

Куратор екологічного та еколого-експертного наукових напрямків ННІ «Інститут геології».

Підготував чотирьох кандидатів геологічних наук.

Автор близько 200 наукових та науково-методичних праць, з них 11 наукових публікацій у Web of Science Core Collection та 20 у Scopus (Профіль у Web of Science Core Collection https://www.webofscience.com/wos/author/record/AIA-1725-2022; Профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56258089700; Профіль у Google Scholare https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=KBprYscAAAAJ&view_op=list_works).

Автор одноосібного підручника та співавтор навчальних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України

  1. Кошляков О.Є. Гідрогеологічне моделювання : Підручник – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 79 с.
  2. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : Навчальний посібник / За ред. академіка Д.М.Гродзинського. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 200 с.
  3. Кошляков О.Є., Мокієнко В.І. Практикум з динаміки підземних вод : Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 76 с.
  4. Екологічна геологія : Підручник – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 235 с.
  5. Екогеологія України: Навчальний посібник – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 672 с.
  6. Кошляков О.Є., Мокієнко В.І. Динаміка підземних вод. Головні поняття та визначення: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2004. – 32 с.

Член двох постійних спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Голова однієї разової спеціалізованої вченої ради. Член редакційної колегії Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія Геологія. Член експертної ради МОН України з питань атестації наукових кадрів з геологічних та географічних наук. Член наукової експертної ради Міндовкілля України від КНУ імені Тараса Шевченка. Експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин з 2004р.

Нагороджений відомчими відзнаками: Почесними грамотами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відмічений відзнаками, медаллю В.І. Лучицького (2004 р.), медаллю Л.І. Лутугіна (2008 р.), Почесний розвідник надр України (2007 р.), Почесною грамотою Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (2009 р.), Почесна грамота Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (2010 р.), Грамота Державної служби геології та надр України (2019 р.), Відзнака Національної академії педагогічних наук України медаль «Ушинський К.Д.» (2019 р.), Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2022 р.), нагрудний знак «Відзнака Державної службі геології та надр України» (2023 р.)


 
Інститут геології