Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Квасниця Ірина Вікторівна

доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії,
кандидат геологічних наук

телефон: +38 (044) 259-33-38

e-mail: ikvasnytsia@gmail.com


CV Квасниця Ірина Вікторівна укр.

Закінчила геологічний факультет (спеціальність «Геохімія і мінералогія») та аспірантуру (спеціальність 04.00.20 - мінералогія, кристалографія) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2006 р. працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: молодшим науковим співробітником НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, (з 2008 р.) науковим співробітником НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, (з 2012 р.) старшим співробітником НДЛ мінералого-геохімічних досліджень, (з 2017 р.) доцентом кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології».

Сфера наукових досліджень: кристаломорфологічні і кристалогенетичні дослідження мінералів, мікроморфологічний аналіз поверхні кристалів, мінералогія самородних елементів, гемологічні дослідження.

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота КНУ імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів наукових і науково-педагогічних працівників Університету та з нагоди святкування святкування професійного свята Дня науки (2019);
 • Диплом кращого викладача року ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка у 2018/2019 н.р.;
 • Грамота КНУ імені Тараса Шевченка за сумлінну працю (2014)

Автор понад 90 наукових і навчально-методичних праць.

Основні праці:

 • Павлишин В., Ворошилов Ю., Квасниця І. Мінералогія. Короткий курс для бакалаврів: підручник. К.: Видав.-поліграф. центр «Київський університет».-2017.-527с.
 • Чечіль Ю.О., Квасниця І.В., Жук Б.М., Кулік А.В., Митрохин О.В. Загальні засади судової гемологічної експертизи: методичні рекомендації. К.:ДНДЕКЦ МВС України, 2018.- 60с.
 • Грінченко В.Ф., Нестеровський В.А., Квасниця І.В. Кристалографія: навч.посібник із дисципліни «Мінералогія з основами кристалографії». К.: Видав.-поліграф. центр «Київський університет».-2011.-205с.
 • Квасниця В.М., Квасниця І.В. Самородне золото України: передумови створення його кристалогенетичного визначника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2018/N 4(83), с.6-18 (Web of Science)
 • Kvasnytsia I. Microtopography of zircon crystal faces as essential component in modeling the mineral formation process // 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects. 2019 (Scopus )
 • Довгий С.О., Павлишин В.І., Квасниця І.В. 100 мінералів України. Монографія. Київ: УкрІНТЕІ, 2018.- 286 с.
 • Загнітко В., Мороз В., Квасниця І.В, Проскурко Л. Кристаломорфологія, геохімія та генезис карбонатних утворень Гірського Криму. Мінерал.збірник, 2018, №68, вип.1, с.118-121.
 • Зінченко О.В., Квасниця І.В., Андреєв О.В., Савенок С.П. До мінералогії шлірових пегматитів Коростенського плутону. Записки Українського мінералогічного товариства.-2014.-Том 11. -С.45-55
 • Квасниця І.В. Мідні кристали Волині. Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції „Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання” 9 грудня 2010.-С.10-21.
 • Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. Самородна мідь України: геологічна позиція, мінералогія і кристалогенезис. Монографія К.:Логос, 2009.-169с.

Викладає навчальні курси:

 • «Мінералогія з основами кристалографії» для студентів 1 курсу освітнього рівню «бакалавр» освітньої програми 103 Науки про Землю (лабораторні заняття);
 • «Мінералогія з основами кристалографії» для студентів 1 курсу освітнього рівню «бакалавр» (за скороченою програмою) освітньої програми 103 Науки про Землю (лекційні і лабораторні заняття);
 • «Основи гемології» для студентів 1 року навчання освітнього рівня «магістр» освітньої програми «Геохімія і мінералогія» (лекційні заняття);
 • «Дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння України та Світу» для студентів 1 року навчання освітнього рівня «магістр» освітньої програми «Геохімія і мінералогія» (лекційні заняття);
 • «Експертиза дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння» для студентів 2 року навчання освітнього рівня «магістр» освітньої програми «Геохімія і мінералогія» (лекційні заняття);
 • «Advanced Mineralogy» для студентів 1 року навчання освітнього рівня «магістр» освітньої програми «Геохімія і мінералогія» (лекційні і семінарські заняття);
 • «Advanced Mineralogy» для студентів 2 року навчання освітнього рівня «магістр» освітньої програми «Applied Geology» (лекційні і практичні заняття).

 
Інститут геології