Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Байсарович Ірина Михайлівна

доцент кафедри геології нафти і газу,
кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент

телефон: +38(044)431-04-24

e-mail: iryna.baysarovych@gmail.com

CV Байсарович Ірина Михайлівна укр.
CV Байсарович Ірина Михайлівна англ.
    ResearcherID: C-1984-2019
Scopus Author ID: 56369706900
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8746-1966

Народилася 23.10.1961 р.

У 1984 р. закінчила з відзнакою геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію «Формирование и субмаринная разгрузка трещинно-карстовых вод в прибрежной зоне Чорного моря».

З 2000 р. – доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології геологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Рішенням ВАК України в 2003 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Геологія морів і океанів». З 2010 року – доцент кафедри геології нафти і газу.

Напрямок наукової діяльності: екологічний статус підземних вод та територій національних суббасейнів р. Дунай, процеси та типи антропогенного впливу на геосистему прибережно-шельфової зони України, освоєння надр та охорона навколишнього середовища.

Викладає навчальні дисципліни англійською мовою:

 • Глибинна гідросфера Землі (англійською мовою) для студентів ННІ Інститут геології
 • Гідрогеофізика (англійською мовою) для студентів ННІ Інститут геології
 • Небезпечні природні процеси в довкіллі (англійською мовою) для студентів ННІ Інститут геології
 • Основи екології (англійською мовою) для студентів Інституту філології
 • Небепечні природно-антропогенні процеси та інженерія довкілля (англійською мовою) для студентів географічного факультету

Є керівником педагогічної асистентської практики.

Автор понад 60 наукових праць і науково-методичних розробок.

Відомості про підвищення кваліфікації - стажування у відділі геології вугільних родовищ в Інституті геологічних наук НАН України з 28.03.2022 по 05.05.2022 р. Опанувала новітні підходи до вилучення газу як нетрадиційного джерела вуглеводнів при експлуатації шахт (1,2 кредиту ECTS, 36 годин, в тому числі онлайн) Сертифікат про стажування № 2206/01.

Участь в міжнародних проектах 2010-2018 рр.:

 • Проект «Встановлення співробітництва в Науках про Землю між Україною та Норвегією – нові горизонти» («Building up Geosciences cooperation between Ukraine and Norway – New horizons»), який спонсорується Норвежським центром міжнародної співпраці в освіті (Norwegian Centre for International Cooperation in Education – SIU), номер гранту CPEA-ST-2016/10031. (2016-2018).
 • Проект “Kiev-Stavanger geo-energy cooperation” (номер проекту CBEA PD 2016/10008) за програмою «Eurasia Programme 2016».
 • Проект «Спільний екологічний моніторинг, оцінка та обмін інформацією задля інтегрованого управління регіоном дельти Дунаю», який проводився МКЗД за ініціативи задля довкілля та безпеки (ENVSEC) за фінансової підтримки урядів Швеції та Фінляндії. 2013.
 • Міжнародний проект “SUPPORT TO UKRAINE TO IMPLEMENT THE DANUBE AND RAMSAR CONVENTIONS”, який фінансувався Європейським Союзом , 2010 -2011
 • У 2013-2016 р. виконувала роботу національного експерта з питань підземних вод Міжнародної комісії із захисту річки Дунай МКЗД (ICPDR).
 • З 05.2013 по 08.2016 р. відповідно до наказу Міністерства Екології та природних ресурсів України виконувала роботу національного координатора від України по «Протоколу про воду та здоров’я» в Європейській Економічній комісії ООН.

Отримала організаційні/управлінські навики під час роботи на посаді доцента, вченого секретаря геологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (2004-2011), вченого секретаря Спецради із захисту докторських дисертацій в ІГН НАНУ, заступника декана з міжнародного співробітництва геологічного факультету (2010-2016), національного експерта з питань підземних вод в рамках Дунайської конвенції (2010-2016).


 
Інститут геології