Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Полівцев Анатолій Вікторович

доцент кафедри геології нафти і газу,
кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник

Народився 18 вересня 1951 р.

В 1974 р. закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин». Після закінчення аспірантури в ІФІНГ з 1979 р. по 2002 р. працював в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України (м. Львів). Старший науковий співробітник у відділах проблем нафтової геофізики та геології нафти і газу.

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «геохімія» на тему «Естественные радиоактивные элементы и неуглеводородные газы пород и почв Предкарпатского соленосного бассейна». У 1991 р. одержав звання старшого наукового співробітника.

З січня 2003 року за конкурсом зайняв посаду завідувача відділу комплексних геофізичних, геохімічних та петрофізичних досліджень УкрДГРІ. В 2003–2006 рр. був заступником директора УкрДГРІ з наукових питань геології нафти та газу. Член-кореспондент Української нафтогазової академії, дійсний член SEG та AAPG. Почесний розвідник надр. Нагороджений медалями ім. В.І. Лучицького та ім. Л.І. Лутугіна.

Полівцев А.В. є автором і співавтором понад 140 опублікованих наукових праць (у тому числі двох монографій), а також 49 звітів з НДР. Автор і співавтор 10 винаходів, 2 галузевих стандартів, 2 міжвідомчих методичних Інструкцій. У виробництво впроваджено понад сімдесят рекомендацій щодо напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу, калійних солей, сірки, геодинамічного районування шахтних полів, вивчення екзогенних процесів.

Напрямки наукової діяльності:

  • нафтогазова геологія і геофізика, сучасна геодинаміка, геохімія газів і радіоактивних елементів, нафтогазопошукова та екологічна геохімія;

Регіони досліджень:

  • розробка і апробація методик інтегрального прогнозу нафтогазоносності в Дніпровсько-Донецькій западині, Донбасі, Карпатському регіоні.
  • розробка й апробація методики картування сучасних тектонічних рухів і геодинамічного районування родовищ корисних копалин України;
  • розвиток методики пошукових геохімічних робіт та інтеграції геолого-геофізичних даних по північно-західному шельфу Чорного моря.

Працює на кафедрі нафти і газу за сумісництвом, викладає курси «Нафтогазопромислова геологія», «Технології розробки нафтогазових родовищ», є керівником курсових робіт з геології нафти і газу.


 
Інститут геології