Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Світлицький Віктор Михайлович

професор кафедри геології нафти і газу,
доктор технічних наук

Народився 25 січня 1954 р. у місті Івано-Франківську.

У 1976 р. закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ». Працював техніком-геологом, інженером, інженером-технологом в наукових та науково-виробничих установах м. Івано-Франківська. Під час навчання в аспірантурі в ІФІНГ у 1987 р. захистив кандидатську дисертацію.

З грудня 1988 року по квітень 2002 року працював в Українському нафтогазовому інституті (м. Київ) на посадах старшого та провідного наукового співробітника, зав. лабораторією обробки привибійної зони та ізоляції води, завідувача науково-дослідним відділом видобутку нафти, газу і конденсату. У 1991 році ВАК СРСР присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ».

У 1995 р. ним підготована та успішно захищена важлива для науки та практики докторська дисертація «Проблеми підвищення продуктивності свердловин керованими дисперсними системами».

З 1998 по 2004 рік — професор кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; у 1999-2002 рр. керував філією цієї кафедри у ВАТ «Український нафтогазовий інститут». У 2001 році — професор кафедри нафтогазових промислів у Полтавському технічному університету ім. Ю. Кондратюка. З 2004 професор кафедри розробки та експлуатації нафтогазових родовищ Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Бугая Ю.Н. (МНТУ) м. Київ, а з 2006 року професор кафедри Розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу.

Дійсний член Української нафтогазової академії, дійсний член Академії гірничих наук України, член спецiалiзованої вченої ради Д 20.052.02 по захисту докторських i кандидатських дисертацій в Івано-Франківському Національному технічному університеті нафти і газу. Член багатьох Вчених рад наукових, науково-дослідницьких та галузевих інститутів та науково-технічних установ нафтогазового профілю.

Свiтлицьким В.М. опубліковано в Україні та за кордоном понад 370 наукових праць, у тому числі 12 монографій, 2 брошури, 4 навчальні посібники та підручник.

Головними напрямками науково-практичної діяльності Свiтлицького В.М. є:

  • вивчення процесів, які відбуваються у покладах горючих копалин,
  • вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням продуктивності свердловин нафтових i газових родовищ за допомогою керованих дисперсних систем та фізичних полів,
  • дослідження процесу утворення родовищ високов’язких нафт за рахунок міграції легких вуглеводнів у бітумовміщуючі породи,
  • використання дисперсних систем на основі азотнокислого карбамiду для iнтенсифiкацiї видобутку нафти i газу та магнiтокерованих дисперсних систем для iзоляцiї припливів води.

З 2002 року - начальник науково-технічного управління, начальник управління перспективного розвитку та науки, начальник науково-технічного відділу Дочірньої Компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії (НАК) «Нафтогаз України».

Працює на кафедрі нафти і газу за сумісництвом, викладає курси:

  • Геологічні основи розробки родовищ вуглеводнів
  • Технології розробки нафтогазових родовищ

 
Інститут геології