Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Дубина Олександр Володимирович

доцент кафедри геології родовищ корисних копалин,
доктор геологічних наук

e-mail: dubyna.o@knu


CV Дубина Олександр Володимирович укр.


Народився 13.06.1980, Україна.

У 2003 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Геологія” і здобув кваліфікацію магістра. З 2003 по 2012 працював на різних посадах в Інституті геохімії мінералогії та рудоутворення НАН України. З 2012 до сьогодні працює на посаді доцента кафедри геології родовищ корисних копалин ННІ «Інститут геології».

В 2015 році захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 – геохімія за темою «Геохімія лужних порід Українського щита».

Для підтримки своїх досліджень Дубина О.В. у 2004 р. отримав Грант Президента України для обдарованої молоді на виконання проекту. За успішне виконання досліджень з петрології, мінералогії та геохімії лужних порід Українського щита у 2004–2006 рр. О.В. Дубині була призначена стипендія НАН України, а у 2006-2007, 2010-2011 рр. він став стипендіатом Президента України для молодих учених. У 2014 році за цикл наукових робіт «Петрологія, геохімія та рудоносність лужних комплексів Українського щита» отримав премію НАН України для молодих учених і студентів вищих начальних закладів за кращі наукові роботи.

Брав участь у виконанні науково-дослідницьких тем, є співавтором відповідних наукових звітів.

Дубина О.В. викладає курси «Геологорозвідувальна справа», «Мінераграфія», «Мікроскопічні дослідження гірських порід», «Мінерально-ресурсна база Світу».

Загальний науково - педагогічний стаж – 17 років.

Дубина Олександр Володимирович є автором 110 наукових публікації, з них 50 – статті у фахових виданнях, 1 підручник, 3 монографії, 16 публікації які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, h-index (Scopus) – 3.

Сертифікати: Certificate of competition of scientific and pedagogic internship №NSI-24209-UPL (02.10.2020)

Області професійних інтересів:

 • петрологія
 • геохімія
 • лужні породи
 • петрографія
 • карбонатити
 • родовища корисних копалин
 • рідкісноземельні елементи
 • рідкісні елементи
 • ізотопно-геохімічні дослідження

Дубина Олександр Володимирович є автором 110 наукових публікації, з них 50 – статті у фахових виданнях, 1 підручник, 3 монографії, 16 публікації які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, h-index (Scopus) – 3.

Є співавтором монографій:

 • Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського щита / гол. ред. Пономаренко О.М. – К.: Наукова думка, 2011.
 • Ендогенні апатит-ільменітові родовища Українського щита (геохімія, петрологія та мінералогія). Донецьк, "Ноулідж", 2012/
 • Фанерозойский магматизм Восточного Приазовья Украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия и рудоносность). под редак. ак. А.Н. Пономаренка, К., ТОВ "ЦП"Компринт", 2015.
 • Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкометальное месторождение Украинского щита. Харьков: ФЛП Мезина В.В., 2019.

і підручника:

 • Михайлов В.А., Курило М.В., Дубина О.В. Мінераграфія. К.: ВПЦ Київський університет – 2013. – 408 с.

 
Інститут геології