Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Михайлов Володимир Альбертович

професор, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин,
доктор геологічних наук


директор ННІ "Інститут геології"

телефон: +38 (044) 259–70–09

e-mail: vladvam@gmail.com


CV Михайлов Володимир Альбертович укр.

Hародився 12 липня 1951 року.

У 1973 р. закінчив геологічний факультет Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Геологічна зйомка та пошуки родовищ корисних копалин».

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію «Магматические комплексы вулкано-структур, южной части Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса».

У 2003 році захистив докторську дисертацію «Металлогения золота протерозойских зелено-каменных структур (на примере Западной Африки)».

З 1973 по 1999 рр. працював на Далекому Сході в Приморському Геологічному Управлінні геологом, головним геологом, начальником геолого-зйомочної партії. Проводив геологічну зйомку, прогнозно-металогенічні дослідження та пошуково-розвідувальні роботи на Далеко-му Сході (1973-1988 та 1992-1997 рр.), в Алжирі (1988-1992), Нігері (1998), Гані (1998-1999), Ірані (2000), Гвінеї (2003), Вірменії (2004, 2007), на Мадагаскарі (2008), в Ліберії (2011-2012). Автор кількох державних геологічних карт Приморського краю масштабу 1:50 000-1:200 000.

З 1999 працює на посаді доцента, а з 2003 року – завідувача кафедри геології родовищ кори-сних копалин, в 2004-2007 і з 2013 рр. – декан геологічного факультету Київського націона-льного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

  • Геотектоніка
  • Металогенія золота
  • Регіональна геотектоніка з основами металогенії
  • Практичні проблеми геології

Підготував 6 кандидатів, 2-х докторів наук.

Проводить наукові дослідження за напрямками: металогенія золота, кольорових та рідкісних металів, економічна геологія, нетрадиційні ресурси вуглеводнів. Є членом AAPG (American Association of Petroleum Geologist) та IAGOD (International Association of Geology of the Ore Deposits), міжвідомчої ради з геології рудних родовищ (МРГРР) України.

Автор понад 150 статей, 10 монографій: "Магматизм вулкано-тектонических структур Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса", "Месторождения нерудного сырья Приморского края", "Металлогения золота зеленокаменных структур докембрия", "Металлогенические особенности основных генетических типов зеленокаменных поясов", "Урановые руды мира", "Геохимия, мінералогія, генезис и классификация месторождений урана", "Металлогения золота", «Мінерально-сировинна база флюсової сировини України», «Редкоземельные руды мира. Геология, ресурсы, экономика», «Геологія в Київському університеті»; 4 навчальних посібників: "Основи екології, "Основи геотектоніки", "Основи економічної геології", "Металогенія золота раннього докембрію"; 5 підручників: "Неметалічні корисні копалини України", "Загальна геотектоніка з основами геодинаміки", "Металічні корисні копалини України", "Горючі корисні копалини України", «Мінераграфія».


 
Інститут геології