Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Викладачі

/  Головна /  Викладачі / 


Загнітко Василь Миколайович

професор кафедри геології родовищ корисних копалин,
доктор геолого-мінералогічних наук

телефон: +38 (044) 259–70–09

e-mail: zagnitko.vasyl@knu.ua, zagnitkow@i.ua


CV Загнітко Василь Миколайович укр.

Народився 11.06.1950 р. в с. Кацмазів Жмеринського району Вінницької обл., Україна. У 1972 р. закінчив з відзнакою геолого-географічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Спеціальність “Пошуки та розвідка родовищ нафти та газу – морська геологія”. Після закінчення університету служив в армії, працював в Правобережній геологічній експедиції, з 1975 р. навчався в аспірантурі Інституту геохімії та фізики мінералів АН України. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 р., докторську – у 1992 р., за фахом «геохімія».

Нагороджений медаллю ім. В.І. Лучицького (2000р.) та медаллю ім. Лутугіна (2005 р.) Держкомгеології України.

Брав участь у виконанні держбюджетних тем у якості керівника та відповідального виконавця, є співавтором відповідних наукових звітів.

Загнітко В.М. викладає курси «Структури рудних полів та родовищ» ОП «Геологія» для магістрів та «Геологія родовищ корисних копалин» для студентів 4 курсу бакалавратури, «Оцінка впливу не довкілля об’єктів надровидобування», для студентів 4 курсу бакалавратури.

Є гарантом ОП «Геологія» для магістрів.

Загнітко В.М. є автором понад 250 друкованих праць, із яких 9 монографій, 3 підручники і навчальних посібники, брав участь у роботі багатьох міжнародних та українських наукових конференцій та експедицій. Створив власну наукову школу ізотопної петрології, підготував 6 кандидатів і був консультантом 1 доктора наук. Є членом редколегій 3 фахових журналів, що входять до наукометричної бази Web-of-Sience, членом 2 спеціалізованих Вчених рад з присвоєння наукового ступеня доктора наук. У 2016 р. був обраний академіком Академії Наук Вищої школи України, є академіком-секретарем відділення Наук про Землю АН ВШУ.

Основні напрямки наукової діяльності та професійних інтересів пов’язані з дослідженням ізотопно-геохімічних особливостей породних комплексів і родовищ України та світу, віку, генезису та геолого-економічних аспектів родовищ корисних копалин.


 
Інститут геології