Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Новини

/  Головна /  Новини / 

Міжнародні зв’язки

З 14 по 16 вересня в м. Мінську (Республіка Білорусь) проходила Міжнародна наукова конференція «Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья», у якій приймали участь представники багатьох галузей науки, народного господарства та культури з чотирьох країн, що обіймають цю природно-кліматичну область: Білорусії, України, Польщі та Росії.

Як відомо, Поліська зона охоплює близько 20% території України. Тут формується основний природний стік Дніпра, відбувається найбільш інтенсивне живлення підземних вод, зосереджені «зелені легені» країни, а надра містять значні запаси таких корисних копалин, як мідь, титан, бурштин, будівельне каміння тощо.

Під час конференції було заслухано 14 пленарних виступів і близько 180 доповідей на п’яти тематичних секціях: «Економіка та екологічні аспекти природокористування. Кліматичні ресурси та поверхневі води», «Геологічні умови та мінерально-сировинні ресурси», «Земельні ресурси, меліорація, торф», «Ресурси біологічного різноманіття», «Історико-культурна спадщина».Велика увага приділялась глобальним змінам клімату та пов’язаним із цим проблемам перепрофілювання сільського господарства, збереження природного різноманіття і коригування осушувальних меліорацій. Актуальними залишаються питання природокористування в умовах чорнобильського радіоактивного забруднення.В останній день конференції були проведені дві дуже змістовні польові наукові екскурсії з відвідуванням історичних пам’яток.

Україну представляли відомі науковці: академіки Л.Г. Руденко, В.В. Гончарук, О.Г. Тарарико, доктори наук: І.В. Кураєва, Г.І. Рудько, О.Л. Шевченко та ін. Київський національний університет імені Тараса Шевченка був представлений науковою доповіддю О.Л. Шевченка, В.В. Доліна, В.А. Нестеровського на третій секції (підсекція «Меліорація»): «Использование осушительных систем в условиях радіоактивного загрязнения».

Учасники отримали диск та 2-х томне видання доповідей конференції, з якими бажаючі можуть ознайомитись на кафедрі гідрогеології та інженерної геології.Пленарні доповіді: виступ академіка НАН України Л.Г. Руденка.


В кулуарах Академії наук Білорусії під час перерви.


При вході до центральної будівлі Академії наук Білорусії, біля стенду конференції. Зліва направо: д.б.н. Ландін В.П., д.геол.н. О.Л. Шевченко, к.т.н. М.В. Яцик, академік НААН України, д.с.н. О.Г. Тарарико.


Під час польової екскурсії на торфорозробки.


Стан ренатуралізованих осушувальних систем.


Культурна частина екскурсії: Несвіжський замок.

 
Інститут геології