Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Новини

/  Головна /  Новини / 

29 січня 2013 року  о 1400 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.19 – економічна геологія.

Толкунова Андрія Анатолійовича

Тема дисертаційної роботи: «Геолого-економічна оцінка та інвестиційна привабливість нафтогазоперспективних об’єктів східної частини українського сектору Чорного моря»

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, доцент Ляшенко Олена Ігорівна
кандидат геол.-мін.наук Чепіль Петро Михайлович

Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.32 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90, ауд. 104.


 
Інститут геології