Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра мінералогії, геохімії та петрографії
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Практика    Наукова робота    Публікації    Штат    Вакансії   
 укр.    рус.  
адреса:   03022, Київ, вул. Васильківська, 90
телефон:   (044) 521-33-38
e-mail:   mgp@univ.kiev.ua

завідувач кафедри:
Шнюков Сергій Євгенович
доцент, доктор геологічних наук


Вернадський В.І.
(1863 – 1945)
Кафедра мінералогії, геохімії та петрографії є прямою спадкоємицею кафедри мінералогії та геогнозіі – однієї з найстаріших, «класичних» кафедр Університету, заснованої одночасно з ним – у 1834 році.

На кафедрі працювали видатні професори – Феофілактов К.М., Армашевський П.А., Тарасенко В.Ю., Лучицький В.І., Чирвінський П.М., Чирвінський В.М. та інші (друга половина ХIХ – перша половина ХХ сторіччя).

Ці вчені, їх колеги та учні, які згодом були очолені та надихнуті одним з засновників геохімії академіком В.І. Вернадським, зіграли вирішальну роль у заснуванні та розвитку не тільки однойменної наукової школи, але й геологічного факультету (нині ННІ «Інститут геології»), університету в цілому, а також Геологічної служби України, її Національної академії наук та, в решті решт, всіх сучасних наукових установ НАНУ геологічного профілю.

Феофілактов К.М.
(1818 – 1901)
Армашевський П.Я.
(1849 – 1894)
Тарасенко В.Ю.
(1859 – 1926)
Лучицький В.І.
(1877 – 1949)
Чирвинський П.М.
(1880 – 1955)
Чирвинський В.М.
(1883 – 1942)

За час існування кафедра пройшла довгий шлях розвитку і завжди забезпечувала високий рівень як навчального процесу, так і наукових досліджень.

Кафедра здійснює підготовку фахівців в межах спеціальності «Науки про Землю» за спеціалізаціями:

 • Освітній рівень: Бакалавр
  Освітня кваліфікація: Бакалавр наук про Землю
  Професійна кваліфікація (спеціалізація): Мінералогія, геохімія та петрографія (кваліфікація 3111 – «Асистент геохіміка»)
  Термін навчання: 3 роки 9 місяців.
 • Освітній рівень: Магістр (на базі ступеня бакалавр).
  Освітня кваліфікація: Магістр наук про Землю за освітньою програмою «Геохімія і мінералогія (Geochemistry and Mineralogy)».
  Професійна кваліфікація (спеціалізація):
  1. «Гемологія» (Gemology) (кваліфікація 3417 – «Фахівець з коштовного каміння – гемолог»).
  2. «Геохімія, мінералогія, петрографія» (Geochemistry, Mineralogy, Petrology) (кваліфікація 2113.2 – «Геохімік» / кваліфікація 2114.2 – «Мінералог, петрограф)».
  Термін навчання: 1 рік 9 місяців.
 • Освітньо-науковий ступінь: Доктор філософії (на базі ступеня магістр)
  Спеціальність: №103 «Науки про Землю
  Спеціалізація: «Мінералогія, кристалографія»
  Термін навчання: 4 роки.

Кафедра складається з декількох базових складових частин:

 • Професорсько-викладацький склад, що здійснює викладання всіх базових дисциплін та безпосередньо виконує наукові дослідження.
 • Провідні науковці НАН України, які залучені до викладання спеціальних дисциплін.
 • Комплексна лабораторно-аналітична база, що забезпечена комплектом складного наукового обладнанням високої вартості.

Наявні можливості забезпечують всі потреби навчання студентів та наукових досліджень:

1. Учбові колекції мінералів, гірських порід та препаратів для оптичних досліджень (шліфи, аншліфи, шліхи, мономінеральні фракції).

2. Спеціалізовані аудиторії для проведення лабораторних занять, самостійного виконання студентами учбових завдань та власних наукових досліджень:

3. Мультимедійне обладнання в кожній аудиторії для проведення лекційних та лабораторних занять, семінарів, презентацій тощо.

4. Навчальна лабораторія рентгенівських та мікроскопічних методів дослідження мінеральної речовини (сертифікат відповідності вимірювальних можливостей від 31.07.2019 № ПТ-326/19), яка має у розпорядженні базовий комплекс методів, методик та прецизійного обладнання для дослідження речовинного складу гірських порід, руд і мінералів з визначенням концентрацій всіх головних та широкого набору мікроелементів з метою формування первинних банків мінералого-геохімічних даних (зліва направо, зверху вниз): визначення вмісту петрогенних компонентів (СРМ, рентген-флуоресцентний аналіз – ХRF), визначення вмісту мікроелементів (Еlvаx, ХRF), визначення Ва та LREE (ХRF-РД), діагностика та дослідження елементного складу мінералів (РЕММА-202М, електронно-зондовий мікроаналіз), визначення мікроелементного складу поодиноких зерен акцесорних мінералів (XRF-SG), діагностика мінералів (XRD, рентгено-дифрактометричний аналіз).

5. Викладачі та співробітники кафедри, що відповідальні за реалізацію освітніх програм, мають потужний досвід виконання фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема: низки держбюджетних (№№ 97112, 01БФ049-01, 06БФ049-01, 11БФ 049-01, 14БП049-02, 16БФ 049-01) та госпдоговірних науково-дослідних робіт (№№ 08ДП049-01/3, 09ДП049-02/3, 10ДП049-02/3, 862, № 198/60117, № 3114, № 17ДФ049-01, № 440/50110, № 16Н049-63, № 17Н049-13) та Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки. Тому, усі кваліфікаційні роботи здобувачами вищої освіти виконуються в межах широкого переліку напрямків наукових досліджень кафедри на оригінальному матеріалі, зібраному співробітниками в ході польових досліджень (колекції Геологічного депозитарію Українського щита та декількох антарктичних експедицій), під керівництвом зацікавлених у кінцевому результаті керівників.

Студенти, що навчаються за освітніми програмами кафедри мінералогії, геохімії та петрографії традиційно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, що проводяться як в Україні, так і за кордоном.

Наведений підхід заохочує випускників продовжувати навчання в аспірантурі. Останнім часом помітний відсоток випускників вступає до аспірантури в університети Європейського союзу, де їх охоче приймають завдяки одержаним під час навчання в КНУ знанням та вмінням.


ННІ «Інститут геології» кафедра мінералогії, геохімії та петрографії